Riêng tháng 2/2022 kim ngạch tăng 27,9% so với tháng 1/2022, đạt gần 32,4 triệu USD và cũng tăng 7% so với cùng tháng năm 2021.
Ngược lại xuất khẩu hàng hóa sang thị trường U.A.E trong 2 tháng đầu năm nay đạt 539,51 triệu USD, giảm 26,8% so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy, Việt Nam xuất siêu sang thị trường U.A.E đạt 481,17 triệu USD, giảm 27,6% so với cùng kỳ năm 2021.
Nhóm hàng nhập khẩu chủ đạo từ thị trường U.A.E trong 2 tháng qua là nguyên liệu nhựa, chiếm tới 51,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, đạt 29,96 triệu USD, giảm 28,4% so với cùng kỳ năm 2021.
Đứng sau nhóm hàng chủ đạo nguyên liệu nhựa là nhóm kim loại thường đạt 5,47 triệu USD, chiếm 9,4% trong tổng kim ngạch, tăng 10,7%. Tiếp đến nhóm sản phẩm từ dầu mỏ đạt 5,4 triệu USD, chiếm 9,25% trong tổng kim ngạch, tăng rất mạnh 117,6%; Ngược lại, nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu lại giảm mạnh 66,2%, đạt 2,93 triệu USD, chiếm 5%.
Nhập khẩu hàng hóa từ U.A.E 2 tháng đầu năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 9/3/2022 của TCHQ)

             ĐVT: USD 

Hàng hóa nhập khẩu từ U.A.E chủ yếu là nguyên liệu nhựa

Nguồn: Vinanet/VITIC