Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu đậu tương trong tháng 12/2021 tăng mạnh trở lại cả về lượng và kim ngạch so với tháng 11/2021, với mức tăng tương ứng 77,6% và 70,5% , đạt 205.893 tấn, tương đương 121,87 triệu USD, tuy nhiên giá giảm nhẹ 4%, đạt trung bình 591,9 USD/tấn; so với tháng 12/2020 thì tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá, với mức tăng tương ứng 63%, 95% và 19,7%.
Tinh chung cả năm 2021 nhập khẩu đậu tương tăng cả về khối lượng, kim ngạch và giá so với năm 2020, với mức tăng tương ứng 7,7%, 52,8% và 41,8%, đạt trên 2,02 triệu tấn, trị giá trên 1,18 tỷ USD, giá trung bình 585,2 USD/tấn.
Mỹ và Brazil vẫn luôn là 2 thị trường chủ đạo cung cấp đậu tương cho Việt Nam; trong đó, nhập khẩu từ thị trường Brazil trong tháng 12/2021 tăng mạnh 102% về lượng và tăng 94,7% về kim ngạch, nhưng giá giảm 3,7% so với tháng 11/2021, đạt 130.733 tấn, tương đương 76,32 triệu USD, giá 583,8 USD/tấn. Tính chung, cả năm 2021 nhập khẩu đậu tương từ thị trường này tăng 39,7% về lượng, tăng 112,2% kim ngạch và giá tăng 51,9%, đạt 1,03 triệu tấn, tương đương 608,36 triệu USD, giá 590,8 USD/tấn, chiếm trên 51% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước.
Nhập khẩu từ thị trường Mỹ trong tháng 12/2021 tiếp tục tăng mạnh, tăng 139,6% về lượng và tăng 132,5% về kim ngạch nhưng giảm 3% về giá so với tháng 11/2021, đạt 67.592 tấn, tương đương 40,5 triệu USD, giá 599,2 USD/tấn. Tính chung cả năm 2021 đạt 860.038 tấn, tương đương 491,68 triệu USD, giá 571,7 USD/tấn, chiếm trên 42% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, giảm 7,7% về lượng, nhưng tăng 24% kim ngạch và tăng 34,4% về giá so với năm trước.

Nhập khẩu đậu tương năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/1/2022 của TCHQ)

Kim ngạch nhập khẩu đậu tương năm 2021 tăng 52,8%
 

Nguồn: Vinanet/VITIC