Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu ngô các loại của cả nước trong tháng 12/2021 đạt 510.757 tấn, tương đương 162,29 triệu USD, giá trung bình 317,7 USD/tấn, giảm mạnh 50,7% về lượng, giảm 48,9% kim ngạch nhưng tăng 3,7% về giá so với tháng 11/2021; so với tháng 12/2020 cũng giảm mạnh 48,2% về lượng, giảm 16 % về kim ngạch nhưng tăng mạnh 62,3% về giá.
Tính chung cả năm 2021 cả nước nhập khẩu 10,03 triệu tấn ngô, trị giá 2,88 tỷ USD, giá trung bình 287,4 USD/tấn, giảm 17% về khối lượng, nhưng tăng 20,6% kim ngạch và tăng 45,3% về giá so với năm 2020.
Việt Nam nhập khẩu ngô phần lớn từ thị trường Achentina, chiếm 59% trong tổng lượng và chiếm 61,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, đạt 5,92 triệu tấn, tương đương 1,78 tỷ USD, giá 300,4 USD/tấn; trong đó riêng tháng 12/2021 lượng nhập khẩu đạt 284.172 tấn, tương đương 90,22 triệu USD, giá 317,5 USD/tấn, giảm mạnh 68,7% về lượng và giảm 67,2% về kim ngạch nhưng giá tăng 4,7% so với tháng 11/2021; so với tháng 12/2020 cũng giảm 24,9% về lượng, nhưng tăng 20,2% về kim ngạch và tăng 60% về giá.
Đứng sau thị trường chủ đạo Achentina là thị trường Brazil đạt 1,65 triệu tấn, tương đương 387,83 triệu USD, giá 234,4 USD/tấn, giảm 46% về lượng, giảm 33,6% kim ngạch nhưng giá tăng 22,9%; riêng tháng 12/2021 tăng mạnh 79% về lượng và tăng 94,9% về kim ngạch và giá tăng 8,9% so với tháng 11/2021, đạt 114,071 tấn, tương đương 35,44 triệu USD, giá 310,7 USD/tấn
Đáng chú ý nhập khẩu ngô từ thị trường Ấn Độ trong tháng 12/2021 tăng rất mạnh 521% về lượng và tăng 541,8% về kim ngạch so với tháng 11/2021, đạt 35.911 tấn, tương đương 11.07 triệu USD, nâng khối lượng cả năm 2021 lên 1,13 triệu tấn, tương đương 319,44 triệu USD, giá 281,9 USD/tấn, tăng đột biến 19.680% về lượng, tăng 20.932% về kim ngạch và giá tăng 6,3% so với năm 2020.

                               Nhập khẩu ngô năm 2021                                 

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/1/2022 của TCHQ)

Khối lượng ngô nhập khẩu năm 2021 giảm nhưng kim ngạch và giá tăng cao

 

Nguồn: Vinanet/VITIC