Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gạo ra thị trường nước ngoài tiếp tục giảm tháng thứ 2 liên tiếp, tháng 12/2021 giảm 13,4% về lượng, giảm 14,6% về kim ngạch và giảm 1,4% về giá so với tháng 11/2021. So với tháng 12/2020 cũng giảm tương ứng 10,3%, 13,3% và 3,3%, đạt 490.219 tấn, tương đương 253,09 triệu USD, giá trung bình 516,3 USD/tấn.
Tính chung cả năm 2021 xuất khẩu gạo giảm nhẹ 0,2% về khối lượng nhưng tăng 5,3% kim ngạch, tăng 5,5% về giá so với năm 2020. Cụ thể, cả nước xuất khẩu 6,24 triệu tấn gạo, thu về gần 3,29 tỷ USD, giá trung bình đạt 526,8 USD/tấn.
Xuất khẩu gạo sang thị trường Philippines đạt kim ngạch cao nhất, với 2,45 triệu tấn, tương đương trên 1,25 tỷ USD, giá trung bình 509,7 USD/tấn, tăng 10,7% về lượng, tăng 18,5% về kim ngạch và tăng 7,1% về giá so với năm 2020, chiếm 39,4% trong tổng lượng và chiếm 38% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước. Riêng tháng 12/2021 xuất khẩu gạo sang thị trường này đạt 151.614 tấn, tương đương 75,2 triệu USD, giá trung bình 496 USD/tấn, giảm 27,9% về lượng, giảm 29,4% về kim ngạch và giảm 2,1% về giá so với tháng 11/2021. So với tháng 12/2020 cũng giảm mạnh 45,3% về lượng, giảm 48,5% kim ngạch, giá giảm 5,9%
Xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc năm 2021 tăng mạnh 30,6% về lượng, tăng 12,9% về kim ngạch nhưng giảm 13,6% về giá so với năm 2020, đạt 1,06 triệu tấn, tương đương 522,72 triệu USD, giá trung bình 493,7 USD/tấn; chiếm 17% trong tổng lượng và chiếm 15,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước.
Tiếp sau đó là xuất khẩu gạo sang thị trường Gana trong tháng 12/2021 giảm mạnh 29,5% về lượng và giảm 31,8% về kim ngạch so với tháng 11/2021, đạt 69.650 tấn, tương đương 36,76 triệu USD; tính chung cả năm 2021 xuất khẩu tăng 29,8% khối lượng và tăng 39,4% về kim ngạch so với năm 2020, đạt 678.478 tấn, tương đương 393,63 triệu USD, giá 580,2 USD/tấn; chiếm 10,9% trong tổng lượng và chiếm 12% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước.

Xuất khẩu gạo năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/1/2022 của TCHQ)

Xuất khẩu gạo sang các thị trường năm 2021

 

Nguồn: Vinanet/VITIC