Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 4/2022 cả nước nhập khẩu 324.579 tấn phân bón, tương đương 155,32 triệu USD, giá trung bình 478,5 USD/tấn, giảm 3,5% về lượng và giảm 0,8% về kim ngạch so với tháng 3/2022 nhưng tăng 2,8% về giá. So với tháng 4/2021 cũng giảm 5,1% về lượng nhưng tăng mạnh 62% kim ngạch và tăng 70,7% về giá.
Trong tháng 4/2022 nhập khẩu phân bón từ thị trường chủ đạo Trung Quốc tăng 14% về lượng, tăng 20,7% kim ngạch và tăng 5,9% về giá so với tháng 3/2022, đạt 157.095 tấn, tương đương 63,58 triệu USD, giá 404,7 USD/tấn; So với tháng 4/2021 thì cũng tăng 6% về lượng, tăng 48,7% kim ngạch và tăng 40,4% về giá. Nhập khẩu phân bón từ thị trường Nga tiếp tục giảm mạnh trên 49% về lượng và giảm 52% kim ngạch, đạt 20.093 tấn, tương đương 13,89 triệu USD; nhưng so với tháng 4/2021 cũng giảm 54,6% về lượng, nhưng tăng 6,5% kim ngạch.
Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2022 lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt 1,25 triệu tấn (giảm 5,7% so với cùng kỳ năm 2021), trị giá gần 595,28 triệu USD (tăng mạnh 65,6%), giá trung bình đạt 475,4 USD/tấn (tăng 75,6%). Trung Quốc vẫn đứng đầu về thị trường cung cấp phân bón cho Việt Nam, đạt trên 518.302 tấn, tương đương 207,83 triệu USD, giá trung bình 401 USD/tấn, giảm 15,9% về lượng, nhưng tăng 25% về kim ngạch và tăng 48,7% về giá so với 4 tháng đầu năm 2021; chiếm 41,4% trong tổng lượng và chiếm 34,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
Nga đứng thứ 2 với 130.489 tấn, tương đương 81,95 triệu USD, giá trung bình 628 USD/tấn, tăng 21,7% về lượng, tăng mạnh 139% về kim ngạch và tăng 96,6% về giá so với cùng kỳ năm 2021; chiếm 10,4% trong tổng lượng và chiếm 13,8% trong tổng kim ngạch.
Thị trường Đông Nam Á đứng thứ 3 đạt 122.857 tấn, tương đương 75,11 triệu USD, giá 611 USD/tấn, giảm 15,8% về lượng nhưng tăng 95% kim ngạch và tăng 131,6% về giá so với cùng kỳ, chiếm 9,8% trong tổng lượng và chiếm 12,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
Nhìn chung, trong 4 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu phân bón từ đa số các thị trường mạnh về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu phân bón 4 tháng đầu năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/5/2022 của TCHQ) 

Kim ngạch nhập khẩu phân bón 4 tháng đầu năm 2022 tăng 65,5%

Nguồn: Vinanet/VITIC