Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3/2022 cả nước nhập khẩu 336.192 tấn phân bón, tương đương 156,53 triệu USD, giá trung bình 465,6 USD/tấn, tăng 24,6% về lượng và tăng 19% về kim ngạch so với tháng 2/2022 nhưng giảm 4,4% về giá. So với tháng 3/2021 thì giảm 11,9% về lượng nhưng tăng mạnh 45,7% kim ngạch và tăng 63,4% về giá.
Trong tháng 3/2022 nhập khẩu phân bón từ thị trường chủ đạo Trung Quốc tăng mạnh trở lại, tăng 55% về lượng, tăng 47% kim ngạch nhưng giảm 5% về giá so với tháng 2/2022, đạt 137.824 tấn, tương đương 52,67 triệu USD, giá 382,2 USD/tấn; So với tháng 3/2021 thì giảm 38,3% về lượng, giảm 14,8% kim ngạch nhưng tăng mạnh 37,9% về giá. Nhập khẩu từ thị trường Nga cũng tăng mạnh trở lại, tăng 125,4% về lượng và tăng 199,6% kim ngạch, đạt 39.587 tấn, tương đương 29,08 triệu USD; so với tháng 3/2021 cũng tăng mạnh 107,6% về lượng, tăng 333% kim ngạch.
Tính chung trong quý I/2022 lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt 928.539 tấn, trị giá trên 441,33 triệu USD, giá trung bình đạt 475,3 USD/tấn, giảm 5,8% về khối lượng, nhưng tăng 67,3% về kim ngach và tăng 77,7% về giá so với quý I/2021. Trung Quốc vẫn đứng đầu về thị trường cung cấp phân bón cho Việt Nam, chiếm 39% trong tổng lượng và chiếm 33% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước, đạt 362.458 tấn, tương đương 145,4 triệu USD, giá trung bình 401,2 USD/tấn, giảm 22,5% về lượng, nhưng tăng 17,8% về kim ngạch và tăng 52% về giá so với quý I/2021.
Tiếp đến thị trường Nga đứng thứ 2, chiếm 11,9% trong tổng lượng và chiếm 15,4% trong tổng kim ngạch, với 110.396 tấn, tương đương 68,06 triệu USD, giá trung bình 616,5 USD/tấn, tăng mạnh 75,3% về lượng, tăng 220,7% về kim ngạch và tăng 82,9% về giá so với quý I/2021.
Phân bón nhập khẩu từ thị trường FTA RCEP đạt 589.405 tấn, tương đương 233,47 triệu USD, giảm 11,9% về lượng nhưng tăng 35,5% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 63,5% trong tổng lượng và chiếm 52,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
Nhập khẩu phân bón từ thị trường FTA CPTTP đạt 174.870 tấn, tương đương 59,09 triệu USD, tăng mạnh cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ, với mức tăng tương ứng 48,8% và 168,3%, chiếm 18,8% trong tổng lượng và chiếm 13,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
Nhìn chung, trong quý I/2022 nhập khẩu phân bón từ đa số các thị trường mạnh về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu phân bón quý I/2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/4/2022 của TCHQ)

Nguồn: Vinanet/VITIC