Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam tháng 7/2022 tiếp tục giảm 20% so với tháng 6/2022 và giảm 3,5% so với tháng 7/2021, đạt 460,88 triệu USD.
Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 3,08 tỷ USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2021.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất từ thị trường Achentina, chiếm 29,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 911,54 triệu USD, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó riêng tháng 7/2022 đạt 161,95 triệu USD, giảm 19,3% so với tháng 6/2022 và giảm 17,8% so với tháng 7/2021.
Đứng thứ 2 là thị trường Brazil chiếm tỷ trọng 20,6%, đạt gần 635,41 triệu USD, tăng mạnh 87% so với cùng kỳ; riêng tháng 7/2022 nhập khẩu từ thị trường này đạt 61,29 triệu USD, giảm mạnh 54,9% so với tháng 6/2022 và giảm 22,2% so với tháng 7/2021.
Tiếp đến thị trường Mỹ trong tháng 7/2022 nhập khẩu tăng mạnh trở lại 41,8% so với tháng 6/2022 nhưng giảm nhẹ 2,3% so với tháng 7/2021, đạt 64,07 triệu USD; cộng chung cả 7 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu từ thị trường này giảm 19,5% so với cùng kỳ năm 2021; đạt 387,26 triệu USD, chiếm 12,6% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường EU trong 7 tháng đầu năm 2022 tăng 9,3% so với 7 tháng đầu năm 2021, đạt 263,55 triệu USD; Nhập từ thị trường Đông Nam Á tăng 16,3%, đạt 223,04 triệu USD.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 7 tháng đầu năm 2022

(Theo số liệu công bố ngày 11/8/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD 

Kim ngạch nhập khẩu thức ăn gia súc 7 tháng đầu năm 2022 tăng 4,9%

 

Nguồn: Vinanet/VITIC