Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu xăng dầu về Việt Nam trong tháng 8/2020 sụt giảm mạnh gần 50% cả về lượng và kim ngạch so với tháng liền kề trước đó, chỉ đạt 566.253 tấn, tương đương 217,06 triệu USD, giá trung bình 383,3 USD/tấn, giảm 1%.
Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2020, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 5,95 triệu tấn, trị giá 2,36 tỷ USD, giá trung bình 397,8 USD/tấn, giảm 7,9% về lượng, giảm 40,2% kim ngạch và giảm 35% về giá so với 8 tháng đầu năm 2019.
Trong tháng 8/2020 đáng chú ý nhập khẩu xăng dầu từ Thái Lan tăng mạnh 38,9% về lượng và tăng 36% về kim ngạch so với tháng 7/2020, đạt 107.004 tấn, trị giá 40,96 triệu USD; trong khi, các thị trường khác giảm mạnh như: nhập khẩu từ Hàn Quốc giảm mạnh 51,9% về lượng và giảm 50,4% về kim ngach, đạt 196.281 tấn, trị giá 78,34 triệu USD; nhập khẩu từ Malaysia cũng giảm 56% về lượng và giảm 58,6% về kim ngach, đạt 181.239 tấn, trị giá 67,39 triệu USD; Singapore giảm 59% cả về lượng và kim ngach, đạt 69.273 tấn, trị giá 25,5 triệu USD.
Tính chung cả 8 tháng đầu năm 2020, xăng dầu có xuất xứ Hàn Quốc nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất, đạt 1,71 triệu tấn, tương đương 707,53 triệu USD, giá trung bình 413,2 USD/tấn, tăng 6,4% về lượng, nhưng giảm 33,2% kim ngạch và giảm 37,2% giá so với 8 tháng đầu năm 2019, chiếm 28,8% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước và chiếm 29,9% trong tổng kim ngạch,.
Thị trường lớn thứ 2 là Malaysia, chiếm 29,3% trong tổng lượng và chiếm 26,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của cả nước, đạt 1,74 triệu tấn, tương đương 630,75 triệu USD, giá trung bình 362,5 USD/tấn, giảm 5,7% về lượng, giảm 42,4% kim ngạch và giảm 38,9% về giá so với cùng kỳ năm 2019,
Tiếp sau đó là thị trường Singapore đạt 1,1 triệu tấn, trị giá 425,64 triệu USD, giá trung bình 387,2 USD/tấn, giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm trước, với mức giảm tương ứng 24,2%, 48,7% và 32,2 %, chiếm trên 18% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.
Trong 8 tháng đầu năm nổi bật lên thị trường Nga với mức tăng rất mạnh so với cùng kỳ năm trước, tăng 240,5% về lượng và tăng 391% về kim ngạch, đạt 40.887 tấn, tương đương 35,79 triệu USD. Ngược lại, nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản sụt giảm rất mạnh, giảm 93,6% về lượng và giảm 97% về kim ngạch đạt 931 tấn, tương đương 0,26 triệu USD.
Nhập khẩu xăng dầu 8 tháng đầu năm 2020
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/9/2020 của TCHQ)

 

Thị trường

8 tháng đầu năm 2020

So với cùng kỳ năm 2019 (%)

Tỷ trọng (%)

Lượng (tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

5.945.399

2.364.763.100

-7,87

-40,16

100

100

Hàn Quốc

1.712.497

707.527.532

6,41

-33,2

28,8

29,92

Malaysia

1.739.918

630.750.844

-5,71

-42,37

29,26

26,67

Singapore

1.099.344

425.642.783

-24,24

-48,67

18,49

18

Thái Lan

750.575

285.932.802

67,18

2,4

12,62

12,09

Trung Quốc

517.179

239.096.847

-47,77

-61,63

8,7

10,11

Nga

40.887

35.788.273

240,53

390,89

0,69

1,51

Nhật Bản

931

255.313

-93,58

-96,99

0,02

0,01

Nguồn: VITIC