Mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất là mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện, trị giá 323,8 triệu USD, tăng 54,3 so với cùng kỳ năm trước, chiếm 34,9% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ hai là nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng, trị giá 112,57 triệu USD, tăng 56,3% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 12,1% tỷ trọng.
Tiếp đến là xuất khẩu giày dép và hàng dệt may, đạt trị giá lần lượt là 92,49 triệu và 71,56 triệu USD.
Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trong 2 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020: xuất khẩu sắt thép tăng gấp hơn 4 lần; xuất khẩu đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận tăng 54,2%; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 31,8%; xuất khẩu sản phẩm cao su tăng 58,03%; xuất khẩu hạt tiêu tăng 59%; hàng rau quả tăng 87,8%; xuất khẩu cao su tăng 33%.
Xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Anh 2 tháng đầu năm 2021

Nguồn: VITIC