Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước trong tháng 3/2021 đạt trên 4,68 tỷ USD, tăng 38,9% so với tháng trước đó và tăng 27% so với cùng tháng năm 2020. Tính chung, tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 3 tháng đầu năm 2021 đạt trên 11,95 tỷ USD, chiếm 15,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước, tăng 31,6% so với cùng kỳ năm 2020.
Riêng xuất khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 11,73 tỷ USD, chiếm 19,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng của cả nước, tăng 48,4% so với cùng kỳ năm 2019.
Thị trường Mỹ đứng đầu về tiêu thụ nhóm hàng này của Việt Nam, chiếm 23,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 2,86 tỷ USD, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2020; thị trường lớn thứ 2 là Trung Quốc đạt 2,68 tỷ USD, chiếm 22,4%, tăng 2,8% so với cùng kỳ; Tiếp theo là thị trường EU đạt 1,53 tỷ USD, chiếm 12,8%, tăng 40,4%; Xuất khẩu sang Hồng Kông đạt 1,46 tỷ USD, chiếm 12,3%, tăng 113,6%; Xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 1,03 tỷ USD, chiếm 8,6%, tăng 64%.

Xuất khẩu máy vi tính, điện tử và linh kiện 3 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/4/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

 

Nguồn: VITIC