Trong đó riêng tháng 6/2023 xuất khẩu đạt gần 5,07 tỷ USD, tăng 13,2% so với tháng 5/2023 nhưng giảm 2% so với tháng 6/2022.
Nhóm hàng máy tính điện tử và linh kiện chiếm 15,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước. Các thị trường chính nhập khẩu máy tính điện tử và linh kiện từ Việt Nam trong 6 tháng năm 2023 gồm: Thị trường Mỹ đạt gần 7,36 tỷ USD, tăng 0,5% và chiếm gần 28,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước; Trung Quốc đạt trên 6,13 tỷ USD, chiếm 24%, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2022; Hồng Kông đạt 2,24 tỷ USD (chiếm 8,8%, giảm 22,2%); xuất sang Hàn Quốc đạt trên 2,22 tỷ USD (chiếm 8,7%, tăng 24,4%)
Đáng chú ý, xuất khẩu máy tính điện tử và linh kiện sang thị trường Ấn Độ trong 6 tháng đầu năm nay tuy chỉ chiếm 3,3% trong tổng kim ngạch, đạt 844,79 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ năm 2022 thì tăng rất mạnh 76,5%.

Xuất khẩu máy vi tính, điện tử và linh kiện 6 tháng năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/7/2023 của TCHQ)

                                                                                           ĐVT: USD
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu

 

Nguồn: Vinanet/VITIC