Đây là nhóm hàng đứng thứ 2 về kim ngạch trong số các nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam (đứng sau nhóm hàng máy tính điện tử và linh kiện), chiếm 14,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước.
Riêng tháng 6/2023 xuất khẩu điện thoại và linh kiện đạt trên 4,01 tỷ USD, tăng 37,2% so với tháng 5/2023 nhưng giảm 8,7% so với tháng 6/2022.
Việt Nam xuất khẩu điện thoại và linh kiện nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc trong 6 tháng năm 2023, đạt trên 6,33 tỷ USD, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 26,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện các loại của cả nước; trong đó riêng tháng 6/2023 đạt 1,59 tỷ USD, tăng mạnh 123,8% so với tháng 5/2023 và tăng 89% so với tháng 6/2022.
Thị trường lớn thứ 2 là Mỹ đạt trên 4,08 tỷ USD, giảm 38,3%, chiếm 16,9%; riêng tháng 6/2023 tăng 1,5% so với tháng 5/2023 nhưng giảm mạnh 63% so với tháng 6/2022, đạt 479,26 triệu USD.
Tiếp đến thị trường Hàn Quốc đạt trên 1,59 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 6,6%, giảm mạnh 42,7% so với cùng kỳ năm 2022, xuất khẩu sang thị trường U.A.E đạt gần 1,03 tỷ USD, giảm 27,2%; thị trường Áo đạt 980,37 triệu USD, giảm 2,2%.
Nhìn chung, xuất khẩu điện thoại và linh kiện sang hầu hết các thị trường trọng điểm trong 6 tháng năm 2023 sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện 6 tháng năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/7/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện 6 tháng năm 2023 giảm 17%

 

Nguồn: Vinanet/VITIC