Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng máy móc, thiết bị về Việt Nam tháng 5/2023 tăng 10,6% so với tháng 4/2023, đạt 3.6 tỷ USD; so với tháng 5/2022 thì giảm 9,5%.
Tính chung 5 tháng năm 2023 nhập khẩu nhóm hàng này đạt 16,07 tỷ USD, giảm 12,4% so với 5 tháng năm 2022, chiếm 12,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại của cả nước.
Máy móc, thiết bị nhập khẩu về Việt Nam phần lớn có xuất xứ từ Trung Quốc chiếm 52% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 8,35 tỷ USD, giảm 12,6% so với 5 tháng năm 2022; trong đó riêng tháng 5/2023 đạt trên 2 tỷ USD, tăng 10,5% so với tháng 4/2023 nhưng giảm 11,3% so với tháng 5/2022.
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Hàn Quốc chiếm tỷ trọng 14,4%, đạt trên 2,32 tỷ USD, giảm 19%; riêng tháng 5/2023 nhập khẩu từ thị trường này đạt 511,99 triệu USD, tăng 24,9% so với tháng 4/2023 nhưng giảm 8,5% so với cùng tháng năm trước.
Tiếp đến thị trường Nhật Bản đạt 1,62 tỷ USD, giảm 6,1%, chiếm 10,6%; nhập từ EU 1,15 tỷ USD, giảm 2,3% so với 5 tháng năm 2022; Nhập từ thị trường Đông Nam Á giảm 25,8%, đạt 896,92 tỷ USD, chiếm 5,6%.
Ở chiều ngược lại, xuất khẩu máy móc, thiết bị sang các thị trường trong 5 tháng năm 2023 đạt 16,48 tỷ USD, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy Việt Nam xuất siêu nhóm hàng máy móc, thiết bị đạt 407,09 triệuUSD.

Nhập khẩu máy móc, thiết bị 5 tháng năm 2023

(Theo số liệu công bố ngày 15/6/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu máy móc, thiết bị 5 tháng năm 2023 đạt 16,07 tỷ USD

 

Nguồn: Vinanet/VITIC