Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2/2022 cả nước nhập khẩu 247.437 tấn lúa mì các loại về Việt Nam, trị giá trên 94,44 triệu USD, giá trung bình 381,7 USD/tấn, giảm 26,2% về lượng, giảm 18,3% kim ngạch nhưng tăng 10,7% về giá so với tháng 1/2022; so với tháng 2/2021 cũng giảm mạnh 37,3% về lượng, giảm 8% về kim ngạch nhưng tăng mạnh 46,7% về giá.
Tính chung trong cả 2 tháng đầu năm 2022 cả nước nhập khẩu 582.827 tấn lúa mì, trị giá trên 210,08 triệu USD, giá trung bình 360,5 USD/tấn, giảm 19,9% về khối lượng, nhưng tăng 11,9% kim ngạch và tăng 39,7% về giá so với 2 tháng đầu năm 2021.
Lúa mì nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ thị trường Australia, chiếm gần 57% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước, với 331.425 tấn, tương đương 119,05 triệu USD, giá 359,2 USD/tấn, giảm mạnh 31% về khối lượng và giảm 5,9% kim ngạch nhưng giá tăng mạnh 36,4%; riêng tháng 2/2022 lượng nhập khẩu giảm mạnh 49,8%, giảm 50% về kim ngạch và giảm 0,8% về giá so với tháng 1/2022, đạt 110.827 tấn, tương đương 39,61 triệu USD, giá 357,4 USD/tấn; so với tháng 2/2021 cũng giảm rất mạnh 58,4% về lượng, giảm 44% về kim ngạch nhưng giá tăng 34,5%.
Ngoài thị trường chủ đạo Australia, thì Việt Nam còn nhập khẩu lúa mì từ: Mỹ 75.841 tấn, tương đương 34,2 triệu USD, giá 451 USD/tấn, tăng mạnh cả về khối lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2021, với mức tăng tương ứng 224%, 442,7% và 67,3%; nhập khẩu từ Brazil 99.357 tấn, tương đương 32,56 triệu USD, giảm 37,9% về khối lượng và giảm 11,9% kim ngạch; nhập khẩu từ Ấn Độ 7.700 tấn, tương đương 2,67 triệu USD; nhập khẩu từ Canada 2.185 tấn, tương đương 0,99 triệu USD.

Nhập khẩu lúa mì 2 tháng đầu năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 9/3/2022 của TCHQ)

Nhập khẩu lúa mì 2 tháng đầu năm 2022 giảm về khối lượng, tăng kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC