Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 1/2021, cả nước nhập khẩu 333.402 tấn lúa mì, tương đương 85,19 triệu USD, giá trung bình 255,5 USD/tấn, tăng nhẹ 4,4 % về lượng tăng 0,9% về kim ngạch nhưng giảm 3,4% về giá so với tháng 12/2020, nhưng giảm cả về lượng và kim ngạch so với tháng 1/2020, với mức giảm tương ứng 11,6% và 10,6%, nưng giá tăng nhẹ 1,2%.
Australia và Brazil là 2 thị trường chủ yếu cung cấp lúa mì cho Việt Nam; trong đó, nhập khẩu từ Australia 214.152 tấn, tương đương 55,76 triệu USD, giá 260,4 USD/tấn, tăng 8,2% về lượng, tăng 6,6% về kim ngạch nhưng giảm 1,5% về giá so với tháng 12/2020, chiếm 65% trong tổng lượng và tổng kim ngạch lúa mì nhập khẩu của cả nước.
Nhập khẩu từ Brazil 68.491 tấn, tương đương 15,69 triệu USD, giá nhập khẩu 229 USD/tấn, tuy nhiên trong tháng 12/2020 khong nhập khẩu từ thị trường này, nhưng so với tháng 1/2020 thì tăng rất mạnh 54% cả về lượng và kim ngạch nhưng giá giảm 0,6%.

Nguồn: VITIC