Tổng cục Hải quan, ước tính nhập khẩu nhóm hàng ô tô nguyên chiếc trong tháng 11/2019 đạt 11.743 chiếc, trị giá 266,68 triệu USD, giảm 29,6% về lượng và giảm 17,6% về trị giá so với tháng 10/2019. Tuy nhiên, tính đến hết tháng 11/2019, nhập khẩu ô tô vẫn tăng trên 98% cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2018, đạt 133.696 chiếc, trị giá 2,96 tỷ USD. Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 99.261 chiếc, gấp 2,3 lần; ô tô vận tải 28.427 chiếc, tăng 36,4%.
Sở dĩ ô tô nhập khẩu vẫn tăng do từ ngày 1/1/2018, thực hiện các hiệp định về thuế quan, cụ thể là Hiệp định ATIGA trong các nước ASEAN thì thuế nhập khẩu ô tô về 0%. Đối với các thị trường khác thì thuế nhập khẩu ô tô, tức là với MFM, mà không có FTA tùy theo từng chủng loại là từ 10 - 60%, cao nhất là 70%, như vậy việc cạnh tranh giữa ô tô sản xuất trong nước với ô tô nhập khẩu là hết sức gay gắt.
Trong tháng 11/2019, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu chủ yếu từ 5 thị trường chính là Thái Lan 5.807 chiếc, Indonesia 4.009 chiếc, Trung Quốc 480 chiếc, Mexico 472 chiếc và Nhật Bản 271 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 5 thị trường này chiếm tới 94% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 11.
Tháng 11/2019 nhập khẩu ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 8.549 chiếc, trị giá 154,64 triệu USD, chiếm 72,8% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu vào Việt Nam, giảm mạnh 32,3% (tương đương giảm 4.077 chiếc) so với tháng 10/2019, chủ yếu có xuất xứ từ Indonesia 5.141 chiếc, giảm 24,3% và Thái Lan 2.794 chiếc, giảm 28,3%. Trong đó, nhập khẩu qua cảng TPHCM 4.664 chiếc, giảm 35,5% và Hải Phòng 3.859 chiếc, giảm 8,6%.
Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi trong tháng 11/2019 có 5 chiếc nhập khẩu qua cửa khẩu Hải Phòng, trị giá 111.000 USD.
Xe ô tô vận tải nhập khẩu trong tháng 11/2019 đạt 2.309 chiếc, trị giá 56,4 triệu USD; giảm mạnh 24,8% về lượng và giảm 8,1% về trị giá so với tháng trước, chủ yếu ở cảng TPHCM 1.203 chiếc, giảm 16,9%; thành phố Hải Phòng 685 chiếc, giảm 44,2%. Trong đó, có 1.215 chiếc xuất xứ từ Thái Lan, giảm 48,1% và chiếm 53% trong tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam. Tiếp theo, có 666 chiếc từ Indonesia, gấp hơn 2 lần; có 206 chiếc từ Trung Quốc, gấp 5 lần so với tháng 10.
Xe ô tô chuyên dụng trong tháng 11/2019 nhập khẩu 881 chiếc, trị giá 55,6 triệu USD; trong đó 472 chiếc từ Mexico, chiếm 54% tổng lượng xe loại này nhập về trong tháng, nhập khẩu qua cảng Hải Phòng 358 chiếc, tăng 30,2%; Hồ Chí Minh 232 chiếc, giảm 32,8%.

Nhập khẩu ô tô 11 tháng đầu năm 2019

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 11/12/2019 của TCHQ)

Thị trường

11 tháng đầu năm 2019

+/- so với cùng kỳ (%)*

Tỷ trọng (%)

Lượng (chiếc)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

133.696

2.956.588.181

98,71

98,46

100

100

Thái Lan

72.423

1.467.179.272

52,92

56,89

54,17

49,62

Indonesia

44.795

605.446.502

247,44

185,02

33,51

20,48

Trung Quốc

4.820

191.421.058

265,15

415,19

3,61

6,47

Nhật Bản

2.912

150.055.173

86,67

110,75

2,18

5,08

Đức

1.415

88.232.388

106,27

160

1,06

2,98

Hàn Quốc

1.134

80.503.903

163,11

158,23

0,85

2,72

Nga

779

64.862.063

98,22

119,35

0,58

2,19

Mỹ

1.330

59.268.562

122,04

115,94

0,99

2

Ấn Độ

180

57.778.046

190,32

780,33

0,13

1,95

Anh

479

32.330.874

141,92

39,59

0,36

1,09

Pháp

47

5.002.916

23,68

19,37

0,04

0,17

Canada

33

4.154.098

57,14

300,54

0,02

0,14

Nguồn: VITIC