Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu phế liệu sắt thép các loại trong tháng 3/2021 đạt 649.328 tấn, tương đương 262,41 triệu USD, giá trung bình 404,1 USD/tấn, tăng 70,9% về lượng, tăng 64,8% về kim ngạch nhưng giảm 3,5% về giá so với tháng 2/2021; so với cùng tháng năm 2020 thì tăng cả về lượng, kim ngạch và giá với mức tăng tương ứng 29,8%, 108,3% và 60,5%.
Tính chung cả 3 tháng đầu năm 2021 nhập khẩu phế liệu sắt thép đạt gần 1,44 triệu tấn, trị giá 569,42 triệu USD, giá trung bình 395,6 USD/tấn, tăng 3,5% về lượng, tăng 55,4% kim ngạch và tăng 50% về giá so với cùng kỳ năm 2020.
Nhập khẩu từ Nhật Bản - thị trường lớn nhất trong 3 tháng đạt 613.670 tấn, tương đương 259,95 triệu USD, giá trung bình 423,6 USD/tấn, giảm 23,8% về lượng nhưng tăng 11,6% về kim ngạch và tăng 46,4% về giá so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 42,6% trong tổng lượng và chiếm 45,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phế liệu sắt thép của cả nước.
Mỹ là thị trường lớn thứ 2 đạt 268.252 tấn, tương đương 106,98 triệu USD, giá 398,8 USD/tấn, chiếm gần 19% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, tăng 41,1% về lượng, tăng 96,9% về kim ngạch và tăng 39,5% về giá so với cùng kỳ năm trước.
Sau đó là thị trường Australia đạt 146.328 tấn, tương đương 61,96 triệu USD, giá 423,4 USD/tấn, tăng mạnh 285,8% về lượng, tăng 457,9% về kim ngạch và tăng 44,6% về giá so với cùng kỳ năm 2020; chiếm 11% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu phế liệu sắt thép của cả nước.
Nhìn chung, nhập khẩu phế liệu sắt thép từ đa số các thị trường trong 3 tháng đầu năm nay tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020.

Nhập khẩu phế liệu sắt thép 3 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/4/2021 của TCHQ)

Nguồn: VITIC