Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam tháng 4/2023 giảm 10,9% so với tháng 3/2023 và giảm 6% so với tháng 4/2022, đạt 369,94 triệu USD. Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2023 nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 1,54 tỷ USD, tăng 7,1% so với 4 tháng đầu năm 2022.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất từ thị trường Achentina, chiếm 25,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 396,13 triệu USD, tăng 3,9% so với 4 tháng đầu năm 2022; trong đó riêng tháng 4/2023 đạt 37,92 triệu USD, giảm mạnh 48,3% so với tháng 3/2023 và giảm 67,6% so với tháng 4/2022.
Đứng thứ 2 là thị trường Ấn Độ chiếm tỷ trọng 18,3%, đạt trên 281,25 triệu USD, tăng mạnh 242,5% so với cùng kỳ năm 2022; riêng tháng 4/2023 nhập khẩu từ thị trường này đạt gần 79,5 triệu USD, giảm 29% so với tháng 3/2023 và tăng mạnh 276,9% so với tháng 4/2022.
Tiếp đến thị trường Mỹ trong tháng 4/2023 nhập khẩu tăng mạnh 38% so với tháng 3/2023 và tăng 75,4% so với tháng 4/2022, đạt gần 62,75 triệu USD; cộng chung cả 4 tháng đầu năm 2023 nhập khẩu từ thị trường này tăng 28,4% so với 4 tháng đầu năm 2022; đạt 233,83 triệu USD, chiếm 15,2% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường Đông Nam Á trong 4 tháng đầu năm 2023 giảm 21% so với 4 tháng đầu năm 2022, đạt 98,74 triệu USD.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 4 tháng đầu năm 2023

(Theo số liệu công bố ngày 15/5/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu thức ăn gia súc 4 tháng đầu năm 2023 đạt gần 1,54 tỷ USD
 

Nguồn: Vinanet/VITIC