Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam tháng 7/2023tăng 27,2% so với tháng 6/2023và tăng 12,3% so với tháng 7/2022, đạt 515,78 triệu USD.
Tính chung trong 7 tháng năm 2023 nhập khẩu nhóm hàng này đạt trên 2,85 tỷ USD, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2022.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất từ thị trường Achentina, chiếm 26,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 747,03 triệu USD, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó riêng tháng 7/2023 đạt 154,22 triệu USD, tăngmạnh 35,5% so với tháng 6/2023nhưnggiảm4,5% so với tháng 7/2022.
Đứng thứ 2 là thị trường Brazil chiếm tỷ trọng 16,5%, đạt trên 471,43 triệu USD, giảm25,8% so với cùng kỳ; riêng tháng 7/2023 nhập khẩu từ thị trường này đạt 148,6 triệu USD, tăng mạnh 62% so với tháng 6/2023 và tăng 142,5% so với tháng 7/2022.
Tiếp đến thị trường Mỹ trong tháng 7/2023 nhập khẩu tăng 18% so với tháng 6/2023 và tăng 18,2% so với tháng 7/2022, đạt 74,23 triệu USD; cộng chung cả 7 tháng năm 2023 nhập khẩu từ thị trường này tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2022; đạt 417,88 triệu USD, chiếm 14,7% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường EU trong 7 tháng năm 2023giảm27,2% so với 7 tháng đầu năm 2022, đạt 191,65 triệu USD; Nhập từ thị trường Đông Nam Á giảm18%, đạt 182,65 triệu USD.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 7 tháng năm 2023

(Theo số liệu công bố ngày 10/8/2023 của TCHQ)

                                                                                              ĐVT: USD
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 7 tháng năm 2023 đạt trên 2,85 tỷ USD

 

Nguồn: Vinanet/VITIC