Riêng tháng 6/2023 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 220,09 triệu USD, tăng 12,5% so với tháng 5/2023 nhưng giảm 12,4% so với tháng 6/2022.
Trong 6 tháng năm 2023, Ấn Độ, Na Uy, Indonesia, Trung Quốc và Nhật Bản là các thị trường chủ yếu cung cấp thủy sản cho Việt Nam; trong đó nhập khẩu từ Ấn Độ dẫn đầu về kim ngạch, đạt 176,23 triệu USD, chiếm 13,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 16,5% so với 6 tháng năm 2022, riêng tháng 6/2023 nhập khẩu từ thị trường này đạt 24,82 triệu USD, tăng 19,7% so với tháng 5/2023 nhưng giảm 14,5% so với tháng 6/2022.
Đứng thứ 2 là thị trường Na Uy, nhập khẩu từ thị trường này trong tháng 6/2023 giảm 5,4% so với tháng 5/2023 và giảm 9,3% so với tháng 6/2022, đạt 20,5 triệu USD, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 6 tháng năm 2023 lên 136,57 triệu USD, chiếm trên 10,8%, tăng 13,4% so với 6 tháng năm 2022.
Tiếp đến thị trường Trung Quốc đạt 106,8 triệu USD trong 6 tháng năm 2023, chiếm 8,4%, giảm 2,8%; Indonesia đạt 99,11 triệu USD, chiếm 7,8%, giảm 17,8%; Nhật Bản đạt 81,15 triệu USD, chiếm 6,4%, giảm 10,9%.
Nhìn chung, trong 6 tháng năm 2023, kim ngạch nhập khẩu thủy sản từ các thị trường chính đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu thủy sản 6 tháng năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/7/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu thủy sản 6 tháng năm 2023 trị giá trên 1,27 tỷ USD

 

Nguồn: Vinanet/VITIC