Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, quan hệ thương mại 2 chiều Việt Nam – Singapore 2 tháng đầu năm 2024 đạt 1,49 tỷ USD, giảm nhẹ 0,09% so với cùng kỳ năm 2023.
Trong đó, hàng hóa từ Singapore nhập khẩu vào Việt Nam đã đạt gần 751,98 triệu USD trong 2 tháng đầu năm 2024, giảm 7,5% so với 2 tháng đầu năm 2023. Riêng tháng 2/2024 kim ngạch nhập khẩu tăng 20% so với tháng 1/2024, đạt gần 410,42 triệu USD nhưng giảm nhẹ 0,8% so với tháng 2/2023.
Ở chiều ngược lại, xuất khẩu hàng hóa sang Singapore đạt gần 736,98 triệu USD trong 2 tháng đầu năm 2024, tăng 8,8% so với 2 tháng đầu năm 2023. Như vậy, Việt Nam nhập siêu từ Singaporre 2 tháng đạt gần 15 triệu USD, giảm 88,9% so với 2 tháng đầu năm 2023.
Năm 2023 quan hệ thương mại 2 chiều Việt Nam – Singapore đạt trên 9,09 tỷ USD, tăng 0,76% so với năm 2022. Nhập siêu từ Singapore năm 2023 đạt 325,08 triệu USD, giảm 17,5%.
Nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất từ Singapore 2 tháng qua là xăng dầu các loại đạt 294,02 triệu USD, chiếm 39,1% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, giảm 24,1% so với 2 tháng đầu năm 2023.
Nhóm hàng Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện nhập khẩu từ Singapore đứng thứ 2 về kim ngạch đạt 67,63 triệu USD, chiếm 9% trong tổng kim ngạch, tăng 3,4%. Tiếp đến nhóm hàng Sản phẩm từ dầu mỏ đạt 66,37 triệu USD, chiếm 8,8% trong tổng kim ngạch, tăng 8,6%; Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh đạt 61,64 triệu USD, chiếm 8,2%, tăng 7,7%.

Nhập khẩu hàng hóa từ Singapore 2 tháng đầu năm 2024

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/3/2024 của TCHQ)

             ĐVT: USD

Nhập siêu từ Singapore 2 tháng đầu năm 2024 giảm 88,9%

Nguồn: Vinanet/VITIC