Những mặt hàng chính xuất khẩu sang Ấn Độ là: Điện thoại các loại và linh kiện đạt 309,7 triệu USD, tăng 22,9% là mặt hàng dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ; tiếp đến là nhóm mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, trị giá 137,1 triệu USD, tăng 6,68%, chiếm 12,55% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Tiếp theo là nhóm mặt hàng kim loại thường khác và sản phẩm đạt 102,7 triệu USD, tăng 21,45%, chiếm 9,4% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng mạnh sang Ấn Độ trong 2 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020: xuất khẩu hóa chất 106,5%; chất dẻo nguyên liệu tăng 150,5%; xuất khẩu sắt thép các loại tăng 109,4%; sản phẩm từ chất dẻo tăng 45,3% so với cùng kỳ năm trước.
 Xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Ấn Độ 2 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/3/2021 của TCHQ)

Nguồn: VITIC