Riêng tháng 12/2022 kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này giảm 19,4% so với tháng 11/2022, đạt trên 676,71 triệu USD và giảm 12,6% so với tháng 12/2021.
Ở chiều ngược lại, xuất khẩu hàng hóa sang Australia đạt trên 5,55 tỷ USD trong năm 2022, tăng 26,2% so với năm 2021. Như vậy, Việt Nam nhập siêu từ thị trường Australia năm 2022 đạt 4,59 tỷ USD, tăng 28,7% so với năm 2021.
Trong năm 2022 nhóm hàng Than các loại nhập khẩu từ Australia đạt kim ngạch lớn nhất 4,3 tỷ USD, chiếm 42,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, tăng mạnh 101,9% so với năm 2021.
Nhóm hàng Bông các loại nhập khẩu từ Australia đứng thứ 2 về kim ngạch đạt 1,27 tỷ USD, chiếm 12,6% trong tổng kim ngạch, tăng 110,6%. Tiếp đến nhóm hàng Quặng và khoáng sản đạt 1,11 tỷ USD, chiếm 11% trong tổng kim ngạch, giảm 33%; Lúa mì đạt 1,08 tỷ USD, chiếm 10,7%, tăng 15,3%

Nhập khẩu hàng hóa từ Australia năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/1/2023 của TCHQ)

             ĐVT: USD

Những nhóm hàng chủ yếu nhập khẩu từ Australia năm 2022

Nguồn: Vinanet/VITIC