Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất nhập khẩu hàng hóa 2 chiều Việt Nam – Australia tháng 1/2023 đạt 909,16 triệu USD, giảm 16,9% so với tháng 1/2022; trong đó hàng hóa từ Australia nhập khẩu vào Việt Nam đã đạt trên 498,54 triệu USD, giảm 26,3% so với tháng 12/2022 và giảm 27% so với tháng 1/2022; xuất khẩu sang Australia đạt 410,62 triệu USD, giảm 7,7% so với tháng 12/2022 và giảm 0,08% so với tháng 1/2022.
Như vậy, trong tháng 1/2023 Việt Nam nhập siêu từ thị trường Australia 87,92 triệu USD, giảm mạnh 67,7% so với tháng 1/2022.
Trong tháng 1/2023, nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất từ Australia là Than các loại đạt gần 170,49 triệu USD, chiếm 34,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, giảm 37,2% so với tháng 12/2022 và giảm 29,5% so với tháng 1/2022.
Nhóm hàng quặng và khoáng sản nhập khẩu từ Australia đứng thứ 2 về kim ngạch đạt 83,99 triệu USD, chiếm 16,9% trong tổng kim ngạch, tăng mạnh 67,7% so với tháng 12/2022 nhưng giảm 25,7% so với tháng 1/2022. Tiếp đến nhóm hàng Bông các loại đạt 75,8 triệu USD, chiếm 15,2% trong tổng kim ngạch, giảm 34,9% so với tháng 12/2022 nhưng tăng 12,4% so với tháng 1/2022.
Nhìn chung, hàng hóa nhập khẩu từ thị trường Australia trong tháng 1/2023 đều sụt giảm kim ngạch so với tháng 1/2022.

Nhập khẩu hàng hóa từ Australia tháng 1/2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/2/2023 của TCHQ)

                                                                                                  ĐVT: USD 
Tháng 1/2023 nhập siêu từ thị trường Australia giảm mạnh 67,7%

Nguồn: Vinanet/VITIC