Điện thoại các loại và linh kiện là nhóm hàng đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu sang Australia, đạt 276,49 triệu USD, chiếm 19,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại sang thị trường này, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm trước.
Nhóm hàng Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt 166,82 triệu USD, chiếm %, giảm %; tiếp đến máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt triệu USD, chiếm %, tăng mạnh 39,4%; Giày dép các loại 121,57 triệu USD, chiếm 8,5%, tăng 44,2%.
Tiếp đến nhóm hàng dệt, may đạt 105,45 triệu USD, chiếm 7,4%, tăng 43,4%; Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 100,36 triệu USD, chiếm 7%, tăng 16,5%.
Nhìn chung, trong 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu hầu hết các nhóm hàng chủ đạo sang thị trường Australia tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu sang Australia 4 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/5/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

 

Xuat khau sang Australia 4 thang dau nam 2021

 

Nguồn: VITIC