Mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất sang thị trường Lào trong tháng 9/2021 là sản phẩm từ sắt thép, trị giá 6,3 triệu USD, tăng 83,3% với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng/2021 đạt 57,6 triệu USD, tăng 60,5%, chiếm 12,8% tỷ trọng xuất khẩu.

Tiếp đến là nhóm mặt hàng sắt thép các loại, trị giá 4,8 triệu USD, tăng 20,4% so với tháng trước đó, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng/2021 đạt 54,3 triệu USD, giảm 1,22%, chiếm 12,1% tỷ trọng xuất khẩu.
Ngoài ra Việt Nam còn xuất khẩu các mặt hàng khác sang thị trường Lào: xuất khẩu nhóm mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; sản phẩm chất dẻo; hàng rau quả; bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc; giấy và các sản phẩm từ giấy; xăng dầu; phân bón; gốm sứ…trong đó một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá: Sản phẩm từ chất dẻo xuất khẩu tăng trưởng 60,6%; hàng dệt may tăng 55,9%; xuất khẩu kim loại thường khác và sản phẩm tăng 59,2% so với cùng kỳ năm trước.
Ngược lại xuất khẩu một số mặt hàng giảm: Hàng rau quả giảm 59,7%; xăng dầu các loại giảm 15,5%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 65,5%; Clanhke và xi măng giảm 55,8%; cà phê giảm 44,4%; sản phẩm hóa chất 14,8%.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Lào 9 tháng đầu năm 2021

(Tính toán số liệu công bố ngày 12/10 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC