Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam tháng 6/2023 tăng 2,7% so với tháng 5/2023 nhưng giảm 29,6% so với tháng 6/2022, đạt 405,63 triệu USD. Tính chung trong 6 tháng năm 2023 nhập khẩu nhóm hàng này đạt trên 2,34 tỷ USD, giảm 10,7% so với 6 tháng năm 2022.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất từ thị trường Achentina, chiếm 25,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 592,82 triệu USD, giảm 20,9% so với 6 tháng năm 2022; trong đó riêng tháng 6/2023 đạt 113,86 triệu USD, tăng mạnh 37,5% so với tháng 5/2023 nhưng giảm 43% so với tháng 6/2022.
Đứng thứ 2 là thị trường Ấn Độ chiếm tỷ trọng 15%, đạt 352,85 triệu USD, tăng mạnh 111% so với cùng kỳ năm 2022; riêng tháng 6/2023 nhập khẩu từ thị trường này đạt trên 16,25 triệu USD, giảm 70,6% so với tháng 5/2023 và giảm 22,5% so với tháng 6/2022.
Tiếp đến thị trường Mỹ trong tháng 6/2023 nhập khẩu tăng 33,7% so với tháng 5/2023 và tăng 39,3% so với tháng 6/2022, đạt gần 62,94 triệu USD; cộng chung cả 6 tháng năm 2023 nhập khẩu từ thị trường này tăng nhẹ 6,4% so với 6 tháng năm 2022; đạt 343,83 triệu USD, chiếm 14,7% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường Đông Nam Á trong 6 tháng năm 2023 giảm 19,7% so với 6 tháng năm 2022, đạt 155,36 triệu USD.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 6 tháng năm 2023

(Theo số liệu công bố ngày 12/7/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Thị trường cung cấp thức ăn gia súc cho Việt Nam 6 tháng năm 2023

 

Nguồn: Vinanet/VITIC