Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 3/2024 cả nước nhập khẩu 461.166 tấn phế liệu sắt thép, tương đương 178,75 triệu USD, giảm 0,5% về lượng nhưng tăng 1,4% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó và cũng giảm 17% về lượng và giảm 19,5% về kim ngạch so với cùng tháng năm ngoái. Giá nhập khẩu tháng 3/2024 đạt trung bình 387,6 USD/tấn, tăng 1,9% so với tháng 2/2024 nhưng giảm 3,1% so với tháng 3/2023.
Tính chung cả 3 tháng đầu năm 2024 nhập khẩu nhóm hàng này đạt 1,28 triệu tấn, tương đương 496,03 triệu USD, tăng 3,4% về lượng và tăng 2,5% về lượng so với 3 tháng đầu năm 2023. Giá trung bình trong cả 3 tháng đạt 387,4 USD/tấn, giảm 1% so với cùng kỳ.
Phế liệu sắt thép nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất có xuất xứ từ Nhật Bản, đạt 690.570 tấn, tương đương gần 281,74 triệu USD, chiếm 53,9% trong tổng lượng phế liệu sắt thép nhập khẩu của cả nước và chiếm 56,8% trong tổng kim ngạch, tăng 80% về lượng và tăng 70% về lượng so với 3 tháng đầu năm 2023.
Thị trường lớn thứ 2 cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam là Hồng Kông đạt 139.138 tấn, tương đương gần 55,08 triệu USD, chiếm 10,9% trong tổng lượng và chiếm 11,1% trong tổng kim ngạch, tăng mạnh 48% về lượng và tăng 38,8% về lượng so với cùng kỳ.
Nhập khẩu phế liệu sắt thép từ thị trường Mỹ chiếm trên 7% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 93.768 tấn, trị giá 35,81 triệu USD, giảm mạnh 76,3% về lượng và giảm 78,4% về kim ngạch so với cùng kỳ.
Nhập khẩu từ thị trường Australia chiếm trên 6,5% trong tổng lượng và chiếm 7% trong tổng kim ngạch, đạt 82.673 tấn, trị giá 34,62 triệu USD, tăng 57,6% về lượng và tăng 58,5% về kim ngạch.
Nhìn chung, trong 3 tháng đầu năm 2024 nhập khẩu nhóm hàng phế liệu sắt thép từ hầu hết các thị trường đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023.

Nhập khẩu phế liệu sắt thép 3 tháng đầu năm 2024

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 10/4/2024 của TCHQ)

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt thép 3 tháng đầu năm 2024

Nguồn: Vinanet/VITIC