Riêng tháng 10/2022 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 225,66 triệu USD, tăng 12,8% so với tháng 9/2022 và tăng mạnh 64% so với tháng 10/2021.
Ấn Độ, Na Uy, Indonesia, Trung Quốc và Đài Loan là các thị trường chủ yếu cung cấp thủy sản cho Việt Nam; trong đó nhập khẩu từ Ấn Độ dẫn đầu về kim ngạch, đạt 314,85 triệu USD, chiếm 13,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 18,7% so với 10 tháng năm 2021, riêng tháng 10/2022 nhập khẩu từ thị trường này đạt 35,82 triệu USD, tăng 22,7% so với tháng 9/2022 và tăng mạnh 95,7% so với tháng 10/2021.
Đứng thứ 2 là thị trường Indonesia, nhập khẩu từ thị trường này trong tháng 10/2022 tăng mạnh trở lại, tăng 65,3% so với tháng 9/2022 và tăng 258,5% so với tháng 10/2021, đạt 31,08 triệu USD, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 10 tháng năm 2022 lên 229,93 triệu USD, chiếm 10,2%, tăng 100,7% so với cùng kỳ năm 2021.
Tiếp đến thị trường Na Uy đạt 205,08 triệu USD trong 10 tháng năm 2022, chiếm 9%, tăng 10,9%; Trung Quốc đạt 180,15 triệu USD, chiếm 8%, tăng 26,4%; Đài Loan đạt 155,06 triệu USD, chiếm 6,8%, tăng 46%.
Nhìn chung, trong 10 tháng năm 2022, kim ngạch nhập khẩu thủy sản từ hầu hết các thị trường đều tăng so với cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu thủy sản 10 tháng năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/11/2022 của TCHQ)

                                                                                                    ĐVT: USD 
Thị trường nhập khẩu thủy sản 10 tháng năm 2022

Nguồn: Vinanet/VITIC