Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, điện tử và linh kiện trong tháng 7/2021 giảm 10,9% so với tháng liền kề trước đó và cũng giảm 9,1% so với tháng 7/2020, đạt trên 3,69 tỷ USD.
Cộng chung cả 7 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, điện tử và linh kiện tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2020, đạt trên 27,56 tỷ USD, chiếm 14,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước.
Riêng xuất khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 98% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 27,01 tỷ USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2020.
Nhóm hàng máy vi tính, điện tử và linh kiện của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ, chiếm 24,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 6,77 tỷ USD, tăng mạnh 27% so với cùng kỳ năm 2020; Trong đó riêng tháng 7/2021 xuất khẩu sang thị trường này đạt 1,01 tỷ USD, tăng 13,8% so với tháng 6/2021 và tăng 6,9% so với tháng 7/2020.
Thị trường Trung Quốc đứng thứ 2 về kim ngạch, với 5,88 tỷ USD, giảm 6,3%, chiếm 21,3%; riêng tháng 7/2021 giảm mạnh 44,5% so với tháng 6 và giảm 24,9% so với tháng 7/2020
Tiếp sau đó là thị trường EU đạt 3,33 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ, chiếm 12%; Xuất khẩu sang Hồng Kông đạt 3,29 tỷ USD, tăng 74,9%, chiếm 11,9%; Xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 2,11 tỷ USD, tăng 35,9%, chiếm 7,7%.
Nhìn chung, xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, điện tử và linh kiện 7 tháng đầu năm 2021 sang hầu hết các thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu máy vi tính, điện tử và linh kiện 7 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/8/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Thị trường xuất khẩu máy vi tính, điện tử và linh kiện 7 tháng đầu năm 2021

Nguồn: VITIC