Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu đậu tương các loại của cả nước trong tháng 2/2022 đạt 187.856 tấn, tương đương 117,64 triệu USD, giá trung bình 626,2 USD/tấn, tăng 1,2% về lượng, tăng 4,2% kim ngạch và tăng 2,9% về giá so với tháng 1/2022; so với tháng 2/2021 thì giảm 13,2% về lượng, giảm 0,2% về kim ngạch nhưng tăng 15% về giá.
Tính chung cả 2 tháng đầu năm 2022 cả nước nhập khẩu 372.758 tấn đậu tương, trị giá 230,12 triệu USD, giá trung bình 617,3 USD/tấn, tăng 3,5% về khối lượng, tăng 20,2% kim ngạch và tăng 16% về giá so với cùng kỳ năm 2021.
Việt Nam nhập khẩu đậu tương chủ yếu từ thị trường Brazil và Mỹ, trong đó đáng chú ý trong 2 tháng đầu năm 2021 không nhập khẩu đậu tương từ Brazil, nhưng 2 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu từ thị trường này chiếm trên 56% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, đạt 209.832 tấn, tương đương 130,19 triệu USD, giá 620,4 USD/tấn; trong đó riêng tháng 2/2022 lượng nhập khẩu đạt 136.698 tấn, tương đương 85,22 triệu USD, giá 623,5 USD/tấn, tăng mạnh 86,9% về lượng và tăng 89,5% về kim ngạch và giá tăng nhẹ 1,4% so với tháng 1/2022.
Nhập khẩu đậu tương từ thị trường Mỹ đạt 132.699 tấn, tương đương 80,09 triệu USD, giá 603,5 USD/tấn, giảm mạnh 61,2% về lượng, giảm 55,9% kim ngạch nhưng giá tăng 13,7%; riêng tháng 2/2022 giảm mạnh 58% cả về lượng và kim ngạch nhưng giá tăng nhẹ 3% so với tháng 1/2022, đạt 39.093 tấn, tương đương 24,09 triệu USD, giá 616,3 USD/tấn.
Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu đậu tương từ thị trường Canada trong 2 tháng đầu năm 2022 đạt 26.372 tấn, tương đương 17,1 triệu USD, giá 648,4 USD/tấn, tăng mạnh 95,4% về lượng, tăng 124% về kim ngạch và giá tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2021,.
Nhập khẩu đậu tương từ các Campuchia trong 2 tháng đầu năm 2022 đạt 3.573 tấn, tương đương 2,56 triệu USD, tăng mạnh 495,5% về lượng và tăng 591,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu đậu tương 2 tháng đầu năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 9/3/2022 của TCHQ) 

Việt Nam nhập khẩu đậu tương chủ yếu từ Brazil và Mỹ

Nguồn: Vinanet/VITIC