Trong đó, hàng hóa từ Indonesia nhập khẩu vào Việt Nam đã đạt gần 1,26 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm 2024, tăng nhẹ 4,5% so với 2 tháng đầu năm 2023. Riêng tháng 2/2024 kim ngạch giảm 22% so với tháng 1/2024, đạt trên 552,31 triệu USD và giảm 13,1% so với cùng tháng năm 2023.
Ở chiều ngược lại, xuất khẩu hàng hóa sang Indonesia đạt gần 1,06 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm 2024, tăng 39% so với 2 tháng đầu năm 2023. Như vậy, Việt Nam nhập siêu từ Indonesia 2 tháng đầu năm nay đạt 206,58 triệu USD, giảm 53,9% so với 2 tháng đầu năm 2023.
Thương mại 2 chiều Việt Nam – Indonesia năm 2023 đạt 13,8 tỷ USD, giảm 2,5% so với năm 2022. Trong đó, nhập khẩu từ Indoneisia đạt 8,73 tỷ USD, xuất khẩu sang thị trường này đạt 5,07 tỷ USD. Như vậy, nhập siêu từ Indonesia năm 2023 đạt 3,66 tỷ USD, giảm 28,3%.
Nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Indonesia chiếm 2,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước. Trong 2 tháng đầu năm 2024 nhóm hàng Than đứng đầu về kim ngạch nhập khẩu từ Indonesia đạt trên 300,95 triệu USD, chiếm 23,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, tăng mạnh 75,9% so với 2 tháng đầu năm 2023.
Nhóm hàng Sắt thép các loại nhập khẩu từ Indonesia đứng thứ 2 về kim ngạch đạt 165,26 triệu USD, chiếm 13,1% trong tổng kim ngạch, tăng nhẹ 0,8%. Tiếp đến nhóm hàng kim loại thường đạt 117,73 triệu USD, chiếm 9,3% trong tổng kim ngạch, tăng 20,2%; Ô tô nguyên chiếc các loại đạt 99,67 triệu USD, chiếm 7,9%, giảm 34,6%
Hàng hóa nhập khẩu từ Indonesia trong 2 tháng đầu năm nay đa số tăng kim ngạch so với 2 tháng đầu năm 2023.

Nhập khẩu hàng hóa từ Indonesia 2 tháng đầu năm 2024

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/3/2024 của TCHQ)

             ĐVT: USD

Việt Nam nhập siêu hàng hóa từ Indonesia 2 tháng đầu năm 2024 giảm 53,9%

 

Nguồn: Vinanet/VITIC