Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5/2021 xuất khẩu cà phê sụt giảm trên 1% cả về lượng và kim ngạch so với tháng liền kề trước đó, đạt 130.285 tấn, tương đương 243,54 triệu USD; tuy nhiên, giá tăng nhẹ 0,2%, đạt 1.869,3 USD/tấn. Tính chung cả 5 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu giảm 12% về lượng, giảm 3% về kim ngạch nhưng tăng 7,6% về giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 715.263 tấn cà phê, tương đương tỷ 1,3 tỷ USD, giá trung bình 1.815,6 USD/tấn.
Trong 5 tháng đầu năm, cà phê của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Đức, chiếm 14% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước, đạt 102.625 tấn, tương đương 178,67 triệu USD, giá 1.740 USD/tấn, giảm 23,6% về lượng và giảm 11,7% về kim ngạch, nhưng tăng 15,6% về giá so với cùng kỳ năm 2020.
Đông Nam Á là thị trường lớn thứ 2 về tiêu thụ cà phê Việt Nam giảm 3,5% về lượng, nhưng tăng 6,7%kim ngạch và tăng 10,6% về giá so với cùng kỳ, đạt 67.771 tấn, tương đương 149,67 triệu USD, giá 2.208,5 USD/tấn, chiếm 9,5% trong tổng lượng và chiếm 11,5% trong tổng kim ngạch.
Xuất khẩu cà phê sang thị trường Mỹ giảm 24,7% về lượng, giảm 18,6% về kim ngạch nhưng tăng 8,1% về giá, đạt 52.070 tấn, tương đương 101,09 triệu USD, giá trung bình 1.941,5 USD/tấn, chiếm trên 7% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.
Nhìn chung, trong 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cà phê sang đa số thị trường bị sụt giảm cả lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm trước, nhưng giá lại tăng; tuy nhiên, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc lại tăng mạnh 61% về lượng và tăng 52,7% kim ngạch, nhưng giá giảm 5,2%, đạt 24.251 tấn, tương đương 52,8 triệu USD.

Xuất khẩu cà phê 5 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/6/2021)

Xuất khẩu cà phê 5 tháng đầu năm 2021 giảm lượng, kim ngạch nhưng giá tăng
 

Nguồn: VITIC