Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/2021 xuất khẩu cà phê sụt giảm 10,2% về lượng và giảm 6,6% kim ngạch so với tháng liền kề trước đó, đạt 100.340 tấn, tương đương 210,02 triệu USD; tuy nhiên, giá tăng nhẹ 4%, đạt 2.093 USD/tấn. Tính chung cả 9 tháng năm 2021, xuất khẩu cà phê giảm 5,4% về lượng, nhưng tăng 3,4% về kim ngạch và tăng 9,2% về giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 1,18 triệu tấn cà phê, tương đương 2,23 tỷ USD, giá trung bình 1.883,7 USD/tấn.
Trong 9 tháng năm 2021, cà phê của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Đức, chiếm 15,3% trong tổng lượng và chiếm 14,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước, đạt 181.014 tấn, tương đương 319,52 triệu USD, giá 1.765,2 USD/tấn, giảm 1% về lượng nhưng tăng 13,8% về kim ngạch và tăng 14,9% về giá so với cùng kỳ năm 2020.
Mỹ là thị trường lớn thứ 2 về tiêu thụ cà phê Việt Nam giảm 13,9% về lượng, giảm 5% kim ngạch nhưng tăng 10,2% về giá so với cùng kỳ, đạt 96.472 tấn, tương đương 189,42 triệu USD, giá 1.963 USD/tấn, chiếm trên 8% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.
Xuất khẩu cà phê sang thị trường Italia giảm 11,9% về lượng, giảm 4% về kim ngạch nhưng tăng 9% về giá, đạt 100.464 tấn, tương đương 171,82 triệu USD, giá trung bình 1.710,3 USD/tấn, chiếm 8,5% trong tổng lượng và chiếm 7,7% tổng kim ngạch.
Nhìn chung, trong 9 tháng năm nay, xuất khẩu cà phê sang đa số thị trường bị sụt giảm cả lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu cà phê 9 tháng năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/10/2021 của TCHQ)

Nguồn: Vinanet/VITIC