Riêng tháng 3/2023 xuất khẩu điện thoại và linh kiện đạt trên 4,22 tỷ USD, tăng 0,6% so với tháng 2/2023 nhưng giảm 35,5% so với tháng 3/2022.
Việt Nam xuất khẩu điện thoại và linh kiện nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc trong quý I/2023, đạt 3,52 tỷ USD, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 26,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện các loại của cả nước; trong đó riêng tháng 3/2023 đạt 941,32 triệu USD, tăng 5,8% so với tháng 2/2023 nhưng giảm mạnh 35,6% so với tháng 3/2022.
Thị trường lớn thứ 2 là Mỹ đạt trên 2,34 tỷ USD, giảm 16,6%, chiếm 17,5%; riêng tháng 3/2023 giảm 25,8% so với tháng 2/2023 và giảm 44% so với tháng 3/2022, đạt 719,02 triệu USD.
Tiếp đến thị trường Hàn Quốc đạt 855,04 triệu USD, chiếm tỷ trọng 6,4%, giảm 41% so với cùng kỳ năm 2022, xuất khẩu sang thị trường U.A.E đạt 578,1 triệu USD, giảm 31%; thị trường Áo đạt 551,06 triệu USD, giảm 3,7%.
Nhìn chung, xuất khẩu điện thoại và linh kiện sang hầu hết các thị trường trọng điểm trong 3 tháng đầu năm 2023 sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022. 

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện 3 tháng năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/4/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện quý I/2023 đạt trên 13,42 tỷ USD

 

Nguồn: Vinanet/VITIC