Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3/2023 cả nước xuất khẩu 961.608 tấn gạo, tương đương 508,97 triệu USD, giá trung bình 529,3 USD/tấn, tăng 79,9% về lượng và tăng 77,9% về kim ngạch nhưng giảm nhẹ 1,1% về giá so với tháng 2/2023; so với tháng 3/2022 cũng tăng 81% về lượng, tăng 93,6% kim ngạch và tăng 7% về giá.
Trong tháng 3/2023 xuất khẩu gạo sang thị trường chủ đạo Philippines tăng mạnh 79,7% về lượng và tăng 74,9% về kim ngạch so với tháng 2/2023, đạt 491.279 tấn, tương đương 245,74 triệu USD; và cũng tăng 261,4% về lượng, tăng 295,2% kim ngạch, tăng 9,4% về giá so với tháng 3/2022. Xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc tháng 3/2023 cũng tăng mạnh 78,5% về lượng và tăng 77% kim ngạch so với tháng 2/2023, đạt 187.746 tấn, tương đương 109,06 triệu USD; so với tháng 3/2022 cũng tăng 94,9% về lượng, tăng 118% kim ngạch.
Tính chung cả quý I/2023 lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt trên 1,85 triệu tấn, tương đương gần 981,39 triệu USD, tăng 23,4% về khối lượng, tăng 34,3% về kim ngạch so với quý I/2022, giá trung bình đạt 529 USD/tấn, tăng 8,8%.
Philippines vẫn đứng đầu về tiêu thụ gạo của Việt Nam, chiếm 48,2% trong tổng lượng và chiếm 45,9% trong tổng kim ngạch gạo xuất khẩu của cả nước, đạt 893.254 tấn, tương đương 450,43 triệu USD, giá trung bình 504,3 USD/tấn, tăng 32,9% về lượng, tăng 44,8% về kim ngạch và tăng 9% về giá so với quý I/2022.
Tiếp sau đó là thị trường Trung Quốc chiếm 18,4% trong tổng lượng và chiếm 20,3% trong tổng kim ngạch, đạt 340.385 tấn, tương đương 199,07 triệu USD, giá trung bình 584,8 USD/tấn, tăng mạnh 91% về lượng và tăng 119,2% kim ngạch; giá tăng 14,8% so với quý I/2022.
Thị trường Indonesia đứng thứ 3 đạt 148.587 tấn, tương đương 69,73 triệu USD, giá 469,3 USD/tấn, tăng mạnh 17.932% về lượng và tăng 17.663% kim ngạch nhưng giảm 1,5% về giá so với quý I/2022, chiếm 8% trong tổng lượng và chiếm 7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước.
Xuất khẩu sang các thị trường FTA RCEP đạt 1,49 triệu tấn, tương đương 777,35 triệu USD, tăng 54,3% về lượng, tăng 69% kim ngạch. Xuất khẩu sang các thị trường FTA CPTTP đạt 115.154 tấn, tương đương 60,3 triệu USD, giảm 1,2% về lượng nhưng tăng 4,5% kim ngạch. Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á đạt 1,15 triệu tấn, tương đương 573,86 triệu USD, tăng 46,8% về lượng, tăng 57,8% kim ngạch.

Xuất khẩu gạo quý I/2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/4/2023 của TCHQ)

Xuất khẩu gạo quý I/2023 tăng mạnh cả về lượng và kim ngạch

 

Nguồn: Vinanet/VITIC