Trong 7 tháng đầu năm 2020, có 5 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trăm triệu USD sang thị trường Ấn Độ, và đều có kim ngạch sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể: Điện thoại các loại và linh kiện giảm 14,1% đạt 735,87 triệu USD; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 35,63% đạt 422,94 triệu USD; Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác giảm 57,44% đạt 209,38 triệu USD; Kim loại thường khác và sản phẩm giảm 58,34% đạt 148,4 triệu USD; Hóa chất giảm 55,3% đạt 106,21 triệu USD.

Trong nhóm kim ngạch chục triệu USD, hai mặt hàng dệt, may và gỗ và sản phẩm gỗ đều có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng mạnh trong tháng 7 (125,45% và 111,48%) so với tháng 6, nhưng lũy kế 7 tháng lại sụt giảm (12,28% và 41,98%) so với cùng kỳ.

Nhiều mặt hàng xuất khẩu sang Ấn Độ có kim ngạch sụt giảm, nhưng cũng có một số mặt hàng tăng trưởng trong 7 tháng đầu năm như: Thức ăn gia súc và nguyên liệu (+9,64%); Hạt điều (61,05%); Than các loại (+8,55%); Chè (+57,23%); Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc (+30,12%).

Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ 7T/2020

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/8/2020 của TCHQ)

ĐVT: USD

Mặt hàng

T7/2020

So với T6/2020 (%)

7T/2020

So với cùng kỳ 2019 (%)

Tỷ trọng (%)

Tổng kim ngạch XK

427.123.964

17,03

2.586.481.713

-36,42

100

Điện thoại các loại và linh kiện

93.673.523

-36,07

735.875.702

-14,1

28,45

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

94.358.054

66,13

422.938.177

-35,63

16,35

Hàng hóa khác

96.559.985

96,46

416.883.318

-28,68

16,12

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

29.566.004

70,65

209.380.510

-57,44

8,1

Kim loại thường khác và sản phẩm

14.637.870

65,08

148.403.551

-58,34

5,74

Hóa chất

11.192.225

-23,98

106.213.657

-55,3

4,11

Giày dép các loại

9.641.989

-8,28

72.039.284

-11,47

2,79

Sản phẩm từ sắt thép

11.296.056

41,39

63.575.845

-48,93

2,46

Thức ăn gia súc và nguyên liệu

5.743.160

-24,56

45.849.637

9,64

1,77

Hàng dệt, may

11.746.522

125,45

45.558.762

-12,28

1,76

Cao su

8.072.924

31,46

38.980.441

-59,07

1,51

Phương tiện vận tải và phụ tùng

3.245.968

116,5

36.302.969

-40,12

1,4

Sản phẩm hóa chất

5.337.576

-14,65

36.236.150

-21,42

1,4

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

3.177.739

31,63

30.022.843

-39,29

1,16

Sắt thép các loại

7.253.015

39,11

25.692.382

-46,69

0,99

Chất dẻo nguyên liệu

3.935.069

58,07

21.511.949

-18,02

0,83

Cà phê

1.759.296

-41,65

20.922.610

-40,42

0,81

Sản phẩm từ chất dẻo

3.687.132

87,06

20.518.919

-51,77

0,79

Hạt tiêu

1.537.560

-46,41

20.286.243

-46,29

0,78

Xơ, sợi dệt các loại

2.303.318

61,66

19.226.414

-75,62

0,74

Hạt điều

1.821.708

-50,96

15.223.646

61,05

0,59

Gỗ và sản phẩm gỗ

2.860.535

111,48

12.120.047

-41,98

0,47

Sản phẩm mây, tre, cói và thảm

700.208

126,3

6.216.954

-11,68

0,24

Hàng thủy sản

393.884

179,49

5.925.652

-62,15

0,23

Sản phẩm từ cao su

1.425.424

82,14

5.063.247

-14,35

0,2

Than các loại

 

 

1.721.720

8,55

0,07

Chè

755.401

114,38

1.420.339

57,23

0,05

Sản phẩm gốm, sứ

229.402

19,96

1.407.940

-17,18

0,05

Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc

212.415

61,72

962.804

30,12

0,04

Nguồn: VITIC