Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Thái Lan trong tháng 3/2023 tăng 0,31% so với tháng liền kề trước đó nhưng giảm 0,09% so với tháng 3/2022, đạt 656,30 triệu USD.
Cộng chung cả quý I/2023 xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Thái Lan tăng 8,89% so với quý I/2022, đạt gần 1,87 tỷ USD.
Hàng hóa sang thị trường Thái Lan nhiều nhất là Điện thoại các loại và linh kiện, chiếm 16,03% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại sang thị trường này, đạt trên 299,44 triệu USD, tăng 18,88% so với quý I/2022; Trong đó riêng tháng 3/2023 xuất khẩu nhóm hàng này đạt 102,22 triệu USD, tăng 21,83% so với tháng 2/2023 nhưng giảm 28,12% so với tháng 3/2022.
Tiếp sau đó là nhóm hàng Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 227,34 triệu USD, tăng 1,17%, chiếm 12,17%; riêng tháng 3/2023 tăng 14,08% so với tháng 2/2023 và 15,81% so với tháng 3/2022, đạt trên 85,43 triệu USD.
Tiếp đến Dầu thô xuất khẩu sang thị trường Thá Lan đạt 196,04 triệu USD, tăng mạnh 68,49% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 10,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này.
Xuất khẩu nhóm hàng Phương tiện vận tải và phụ tùng cũng tăng trưởng cao 28,26% kim ngạch so với quý I/2022, đạt 190,62 triệu USD, chiếm 10,21%.
Nhìn chung, trong quý I/2023 xuất khẩu các nhóm nhóm hàng chủ yếu sang Thái Lan đều tăng kim ngạch so với quý I/2022.

 

Xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Thái Lan quý I/2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/4/2023 của TCHQ)

                                                                                                  ĐVT: USD 

Xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Thái Lan quý I/2023 tăng 8,9%

Nguồn: Vinanet/VTIC