Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu tháng 1/2022 tăng gần 5% cả về lượng và kim ngạch nhưng giảm nhẹ 0,2% về giá so với tháng 12/2021. So với tháng 1/2021 cũng giảm 6,6 % về lượng, nhưng tăng rất mạnh 52,3% kim ngạch và giá tăng 63%, đạt 15.784 tấn, tương đương 74,18 triệu USD, giá trung bình 4.700 USD/tấn.
Mỹ là thị trường chủ đạo xuất khẩt hạt tiêu của Việt Nam, chiếm 35% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước, đạt 5.380 tấn, tương đương gần 25,83 triệu USD, giá trung bình 4.801 USD/tấn, tăng 30,5% về lượng, tăng 28,7% về kim ngạch nhưng giảm 1,4% về giá so với tháng 12/2021; so với tháng 1/2021 thì tăng cả về lượng, kim ngạch và giá, với mức tăng tương ứng 35,8%, 117% và 59,9%.
Đứng sau thị trường chủ đạo Mỹ, là thị trường Đức chiếm 5,9% trong tổng lượng và chiếm 7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước , đạt 934 tấn, tương đương 5,15 triệu USD, giá trung bình 5.517 USD/tấn, tăng mạnh 68,3% về lượng, tăng 88,9% về kim ngạch và tăng 12,2% về giá so với tháng 12/2021; so với tháng 1/2021 cũng tăng rất mạnh 64% về lượng, tăng 158,7% kim ngạch và giá tăng 57,6%.
Xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường Hà Lan đạt 848 tấn, tương đương 4,55 triệu USD, tăng 8,2% về khối lượng, tăng 6,7% về kim ngạch nhưng giảm 1,4% về giá so với tháng 12/2021; so với tháng 1/2021 cũng tăng rất mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá, với mức tăng tương ứng 39,2%, 100% và 43,7%.

Xuất khẩu hạt tiêu tháng 1/2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 10/2/2022 của TCHQ)

Xuất khẩu hạt tiêu tháng 1/2022 được giá cao

 

Nguồn: Vinanet/VITIC