Mỹ dẫn đầu về tiêu thụ các loại máy vi tính, điện tử và linh kiện của Việt Nam, với trên 3,92 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2021, chiếm 24,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng mạnh 46,8% so với cùng kỳ năm 2020; riêng tháng 4/2021 đạt gần 1,07 tỷ USD, giảm 4,3% so với tháng 3/2021 nhưng tăng 49% so với tháng 4/2020.
Thị trường Trung Quốc đứng thứ 2 về kim ngạch là đạt 3,28 tỷ USD, chiếm 20,7%, giảm 4,3%; riêng tháng 4/2021 đạt 598,27 triệu USD, giảm 45,7% so với tháng 3/2021 và giảm 29% so với tháng 4/2020.
Máy vi tính, điện tử và linh kiện xuất khẩu sang thị trường EU tăng mạnh 48,6% so với cùng kỳ, đạt 2,03 tỷ USD, chiếm 12,8%. Xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông đạt 1,86 tỷ USD, tăng 97,3%, chiếm 11,8%; xuất sang Hàn Quốc đạt 1,37 tỷ USD, chiếm 8,6%, tăng 60,6%.
Nhìn chung, trong 4 tháng đầu năm 2021, trong số các thị trường chủ đạo xuất khẩu máy vi tính, điện tử và linh kiện của Việt Nam, chỉ có thị trường Trung Quốc bị sụt giảm nhẹ 4,3% kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020, còn lại các thị trường khác đều tăng kim ngạch.

Xuất khẩu máy vi tính, điện tử và linh kiện 4 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/5/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuat khau may vi tinh, dien tu 4 thang dau nam 2021Nguồn: VITIC