Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 4 tháng đầu năm 2023 cả nước xuất khẩu 537.269 tấn phân bón các loại, tương đương 232,17 triệu USD, giá trung bình 432 USD/tấn, giảm 14,4% về khối lượng, giảm 43,7% về kim ngạch và giảm 34,2% về giá so với 4 tháng đầu năm 2022.
Riêng tháng 4/2023 xuất khẩu 131.913 tấn phân bón các loại, đạt 48,49 triệu USD, giá 367,6 USD/tấn, tăng 4,2% về khối lượng nhưng giảm 11,2% kim ngạch và giảm 14,8% về giá so với tháng 3/2023; So với tháng 4/2022 thì giảm cả về lượng, kim ngạch và giá với mức giảm tương ứng 11,4%, 52,4% và 46,2%.
Phân bón của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Campuchia, riêng thị trường này đã chiếm trên 28% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước, đạt 151.471 tấn, tương đương 65,55 triệu USD, giá trung bình 432,8 USD/tấn, tăng 3,4% về lượng nhưng giảm 18,2% kim ngạch và giá giảm 20,9% so với 4 tháng đầu năm 2022. Riêng tháng 4/2023 xuất khẩu sang thị trường này đạt 46.284 tấn, tương đương 18,09 triệu USD, giá trung bình 390,9 USD/tấn, tăng 4,9% về lượng và tăng 0,3% kim ngạch, nhưng giá giảm 4,5% so với tháng 3/2023.
Đứng sau thị trường chủ đạo Campuchia là thị trường Hàn Quốc đạt 47.738 tấn, tương đương 17,58 triệu USD, giá trung bình 368,3 USD/tấn, tăng 10,8% về lượng, nhưng giảm 48,7% kim ngạch và giảm 53,8% về giá, chiếm 8,9% trong tổng khối lượng và chiếm 7,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước.
Xuất khẩu sang thị trường Malaysia đạt 38.004 tấn, tương đương 12,94 triệu USD, giá trung bình 340,5 USD/tấn, giảm mạnh 42,8% về lượng, giảm 54,6% kim ngạch và giá giảm 20,6%, chiếm 7% trong tổng khối lượng và chiếm 5,6% trong tổng kim ngạch.
Xuất khẩu sang các thị trường FTA RCEP đạt 290.218 tấn, tương đương 123,68 triệu USD, giảm 15,4% về lượng, giảm 39% kim ngạch. Xuất khẩu sang các thị trường FTA CPTTP đạt 40.674 tấn, tương đương 14,23 triệu USD, giảm 46,5% về lượng, giảm 59,8% kim ngạch. Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á đạt 239.810 tấn, tương đương 104,82 triệu USD, giảm 17,4% về lượng, giảm 35,2% kim ngạch.

Xuất khẩu phân bón 4 tháng đầu năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 15/5/2023 của TCHQ)

Xuất khẩu phân bón 4 tháng đầu năm 2023 giảm 43,7% kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC