Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng năm 2023 cả nước xuất khẩu 800.372 tấn phân bón các loại, tương đương 335,78 triệu USD, giá trung bình 419,5 USD/tấn, giảm 19,8% về khối lượng, giảm 48% về kim ngạch và giảm 35,3% về giá so với cùng kỳ năm 2022.
Riêng tháng 6/2023 xuất khẩu 107.971 tấn phân bón các loại, đạt 46,69 triệu USD, giá 432,4 USD/tấn, giảm 30,3% về khối lượng, giảm 18% kim ngạch nhưng tăng 17,8% về giá so với tháng 5/2023; So với tháng 6/2022 thì cũng giảm mạnh 50,3% về lượng, giảm 68,3% kim ngạch và giảm 36,3% về giá.
Phân bón của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Campuchia, riêng thị trường này đã chiếm trên 36% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước, đạt 290.778 tấn, tương đương 122,48 triệu USD, giá trung bình 421,2 USD/tấn, tăng 10% về lượng nhưng giảm 16,2% kim ngạch và giá giảm 23,9% so với cùng kỳ năm 2022. Riêng tháng 6/2023 xuất khẩu sang thị trường này đạt 63.071 tấn, tương đương 27,03 triệu USD, giá trung bình 428,6 USD/tấn, giảm 17,3% về lượng và giảm 9,7% kim ngạch, giá tăng 9,2% so với tháng 5/2023.
Đứng sau thị trường chủ đạo Campuchia là thị trường Hàn Quốc đạt 48.078 tấn, tương đương 17,74 triệu USD, giá trung bình 369 USD/tấn, giảm 37% về lượng, giảm 68,9% kim ngạch và giảm 50,6% về giá, chiếm 6% trong tổng khối lượng và chiếm 5,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước.
Xuất khẩu sang thị trường Malaysia đạt 48.838 tấn, tương đương 16,07 triệu USD, giá trung bình 329 USD/tấn, giảm mạnh 42% về lượng, giảm 59,2% kim ngạch và giá giảm 29,8%, chiếm 6,1% trong tổng khối lượng và chiếm 4,8% trong tổng kim ngạch.
Xuất khẩu sang các thị trường FTA RCEP đạt 472.857 tấn, tương đương 196,21 triệu USD, giảm 17,4% về lượng, giảm 42,9% kim ngạch. Xuất khẩu sang các thị trường FTA CPTTP đạt 52.282 tấn, tương đương 17,66 triệu USD, giảm 46% về lượng, giảm 63% kim ngạch. Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á đạt 421.335 tấn, tương đương 176,88 triệu USD, giảm 12,8% về lượng, giảm 36,5% kim ngạch.

Xuất khẩu phân bón 6 tháng năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/7/2023 của TCHQ)

Xuất khẩu phân bón 6 tháng năm 2023 giảm 48% kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC