Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng rau quả tháng 10/2021 tăng 4% so với tháng 9/2021 và tăng nhẹ 0,1% so với tháng 10/2020, đạt 241,43 triệu USD.
Tính chung trong 10 tháng đầu năm 2021 kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước đạt 2,99 tỷ USD, tăng 9,4% so với 10 tháng đầu năm 2020.
Rau quả của Việt Nam xuất khẩu tới 54,5% trong tổng kim ngạch sang thị trường Trung Quốc, đạt gần 1,63 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2020; riêng tháng 10/2021 xuất khẩu sang thị trường này đạt 105,38 triệu USD, tăng 13,2% so với tháng 9/2021 nhưng giảm 11,6% so với tháng 10/2020 .
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Đông Nam Á đạt 218,52 triệu USD, chiếm 7,3%, giảm 8,4%. Đáng chú ý, xuất khẩu sang thị trường Mỹ tăng mạnh 34,9% so với cùng kỳ, đạt 184,25 triệu USD; xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản cũng tăng mạnh 23,7%, đạt 133,31 triệu USD, chiếm 4,6%.
Nhìn chung, rau quả xuất khẩu sang đa số thị trường trong 10 tháng đầu năm 2021 tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu rau quả 10 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/11/2021của TCHQ)

ĐVT: USD  

Xuất khẩu rau quả 10 tháng đầu năm 2021 đạt gần 3 tỷ USD

Nguồn: Vinanet/VITIC