Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Bangladesh tháng 8/2023 đạt gần 72,75 triệu USD, tăng 2,2% so với tháng 7/2023 nhưng giảm 41,1% so với tháng 8/2022.
Tính chung cả 8 tháng năm 2023 xuất khẩu sang thị trường này đạt trên 635,55 triệu USD, giảm 31,7% so với 8 tháng năm 2022.
Clanhke và xi măng là nhóm hàng luôn đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt trên 150,99 triệu USD, chiếm 23,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại sang Bangladesh, tăng mạnh 77,3% so với 8 tháng năm 2022; tiếp theo là nhóm hàng dệt may đạt trên 101,53 triệu USD chiếm 16%, giảm 28,9%. Nhóm Xơ, sợi dệt các loại đạt trên 83,29 triệu USD, chiếm 13,1%, giảm 46,1% so với cùng kỳ năm 2022; Sản phẩm từ sắt thép đạt gần 51,19 triệu USD, chiếm 8,1%, giảm 49,7%.
Nhinf chung, trong 8 tháng đầu năm 2023 có rất nhiều nhóm hàng xuất khẩu sang thị trường Bangladesh sụt giảm kim ngạch so với 8 tháng năm 2022.

Xuất khẩu hàng hóa sang Bangladesh 8 tháng năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 11/9/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu sang Bangladesh 8 tháng năm 2023 sụt giảm mạnh

Nguồn: Vinanet/VITIC