Hàng dệt may là mặt hàng dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu sang Canada. Trong tháng 8 kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 75,1 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng/2021 lên 618,7 triệu USD, tăng 22,7% và chiếm 18,1% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường này.
Xuất khẩu nhóm mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 8 đạt trên 81,7 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng/2021 lên 524,7 triệu USD, giảm 0,88% và chiếm 15,3% tổng trị giá hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Canada.
Hàng hóa xuất khẩu sang Canada 8 tháng đầu năm 2021 nhìn chung tăng kim ngạch so với 8 tháng đầu năm 2020. Trong đó, xuất khẩu tăng khá ở các nhóm hàng như: Phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 43,9%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 34,9%; máy móc, thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 49,3%; kim loại thường khác và sản phẩm tăng 143,1%.
Ngược lại, xuất khẩu lại sụt giảm ở một số nhóm sau: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 7,7%; sản phẩm từ sắt thép giảm 12,4%.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Canada 8 tháng đầu năm 2021
(Tính toán số liệu công bố ngày 12/9 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC