Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng: điện thoại các loại và linh kiện; sản phẩm từ chất dẻo; hàng dệt may; xơ, sợi dệt các loại; cao su; chất dẻo nguyên liệu; máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện…trong đó xuất khẩu đạt trị giá cao nhất là nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt 25,15 triệu USD, giảm 42,69% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 19,07 tỷ trọng. Tiếp đến là mặt hàng dệt may, thu về 21,29 triệu USD, chiếm 16,14% tỷ trọng. Đứng thứ ba là nhóm mặt hàng xơ sợi dệt các loại trị giá 11 triệu USD, giảm 34%.
Đáng chú ý trong 8 tháng đầu năm 2020 trong hầu hết các mặt hàng sụt giảm xuất khẩu thì mặt hàng chất dẻo nguyên liệu vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, trị giá 6,42 triệu USD, tăng 48,63% so với cùng kỳ năm trước.
Hiện nay, Srilanka là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam tại khu vực Nam Á.  
 Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Srilanka 8T/2020

(tính toán từ số liệu công bố ngày 14/8/2020 của TCHQ)

ĐVT:  USD

Mặt hàng

T8-2020

+/- so với tháng 7/2020(%)

8 tháng đầu năm 2020

+/- so với cùng kỳ 2019(%)

Tỷ trọng (%)

Tổng số

22.776.648

4,53

131.959.380

-15,27

100

Hàng hóa khác

5.849.001

8,26

47.039.679

31,28

35,65

Điện thoại các loại và linh kiện

6.440.743

-2,75

25.158.616

-42,69

19,07

Hàng dệt, may

3.659.594

-3,38

21.294.830

-15,17

16,14

Xơ, sợi dệt các loại

1.726.035

3,38

11.003.995

-34,00

8,34

Cao su

1.577.109

43,41

7.238.378

-32,52

5,49

Chất dẻo nguyên liệu

1.274.898

-12,86

6.423.203

48,63

4,87

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

1.176.814

305,01

5.503.540

-24,65

4,17

Hàng thủy sản

386.994

-6,76

2.688.833

-50,04

2,04

 

Nguồn: VITIC