Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 8/2021 cả nước xuất khẩu trên1,54 triệu tấn sắt thép, thu về1,47 tỷ USD, giá trung bình 955,3 USD/tấn, tăng 33,8% về lượng, tăng 35,2% về kim ngạch và tăng 1% về giá so với tháng 7/2021.
Tính chung 8 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu sắt thép các loại đạt trên 8,54 triệu tấn, thu về trên 7,06 tỷ USD, giá trung bình 826,3 USD/tấn, tăng 43,3% về lượng, tăng 127% kim ngạch và tăng 58,3% về giá so với cùng kỳ năm 2020.
Trong 8 tháng đầu năm 2021, Trung Quốc là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại sắt thép của Việt Nam, chiếm 21% trong tổng lượng và chiếm 15,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu sắt thép của cả nước, đạt 1,8 triệu tấn, tương đương 1,09 tỷ USD, giá trung bình 606,9 USD/tấn, giảm 13,2% về lượng, nhưng tăng 29,3% về kim ngạch và tăng 49% về giá so với cùng kỳ năm trước.
Đứng thứ 2 là thị trường EU chiếm trên 12% trong tổng lượng và chiếm 15,1% trong tổng kim ngạch, đạt 1,02 triệu tấn, tương đương 1,07 tỷ USD, giá 1.044 USD/tấn, tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020, với mức tăng tương ứng 774,6%, 990% và 24,7%.
Tiếp đến thị trường Campuchia chiếm 10,2% trong tổng lượng và chiếm 9% trong tổng kim ngạch, đạt 869.101 tấn, tương đương 638,67 triệu USD, giá 734,9 USD/tấn, giảm 16,9% về lượng, nhưng tăng 15,8% kim ngạch và tăng 39,3% về giá so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu sắt thép 8 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/9/2021 của TCHQ)

Xuất khẩu sắt thép 8 tháng đầu năm 2021 tăng cả lượng, giá, kim ngạch

Nguồn: VITIC