Riêng tháng 9/2020 xuất khẩu 1,04 triệu tấn sắt thép, đạt 544,21 triệu USD, giá trung bình 523,4 USD/tấn, giảm 10,6% về lượng, giảm 5,8% về kim ngạch nhưng tăng 5,4% về giá so với tháng liền kề trước đó.
Trong tháng 9/2020 xuất khẩu sắt thép sang đa số thị trường tăng so với tháng 8/2020; trong đó tăng mạnh ở một số thị trường như: Italia tăng 818% về lượng và tăng 370% về kim ngạch, đạt 4.243 tấn, tương đương 3,99 triệu USD; Singapore tăng 251% về lượng và tăng 151% về kim ngạch, đạt 3.122 tấn, tương đương 2,08 triệu USD; Myanmar tăng 171% về lượng và tăng 150% về kim ngạch, đạt 5.834 tấn, tương đương 3,55 triệu USD. Tuy nhiên, xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ lại sụt giảm mạnh so với tháng 8/2020, giảm 62,8% về lượng và giảm 82,3% về kim ngạch, đạt 51 tấn, tương đương 0,05 triệu USD; Đức cũng giảm mạnh 44% về lượng và giảm 55% về kim ngạch, đạt 213 tấn, tương đương 0,24 triệu USD.
Tính chung trong cả 9 tháng đầu năm 2020, Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại sắt thép của Việt Nam, chiếm 36,2% trong tổng lượng và chiếm 28,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu sắt thép của cả nước, đạt 2,53 triệu tấn, tương đương 1,04 tỷ USD, giá trung bình 410,5 USD/tấn, tăng mạnh 1.732% về lượng, tăng 1.418% về kim ngạch nhưng giảm 17% về giá so với cùng kỳ năm trước.
Đứng thứ 2 là thị trường Campuchia chiếm 17% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 1,18 triệu tấn, tương đương 625,09 triệu USD, giá 529 USD/tấn, giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2019, với mức giảm tương ứng 9,2%, 19% và 11%.
Tiếp đến thị trường Thái Lan chiếm 8% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 0,53 triệu tấn, tương đương 297,65 triệu USD, giá 561 USD/tấn, tăng 84,6% về lượng, tăng 68,2% kim ngạch nhưng giảm 8,9% về giá so với cùng kỳ năm 2019.
Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm 2020 xuất khẩu sắt thép sang đa số thị trường sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm trước, trong đó, giảm mạnh ở các thị trường: Ai Cập giảm 96% cả về lượng và kim ngạch, đạt 51 tấn, tương đương 0,04 triệu USD; Saudi Arabia giảm 90% về lượng và giảm 89% kim ngạch, đạt 603 tấn, tương đương 0,49 triệu USD; Mỹ giảm 56% về lượng và giảm 51% kim ngạch, đạt 146.875 tấn, tương đương 130,93 triệu USD.
Ngược lại , xuất khẩu sang Brazil tăng mạnh 196% về lượng và tăng 145% về kim ngạch, đạt 16.734 tấn, tương đương 12,55 triệu USD; sang Đức tăng 143% về lượng và tăng 93% về kim ngạch, đạt 2.517 tấn, tương đương 3,26 triệu USD; Philippines tăng 110% về lượng và tăng 79% kim ngạch, đạt 377.105 tấn, tương đương 163,17 triệu USD.

Xuất khẩu sắt thép 9 tháng đầu năm 2020

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/10/2020 của TCHQ)

 

Thị trường

9 tháng đầu năm 2020

So với cùng kỳ năm 2019 (%)

Tỷ trọng (%)

Lượng (tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

6.996.716

3.653.677.193

44,42

16,01

100

100

Trung Quốc

2.533.481

1.039.993.093

1.732,20

1.418,33

36,21

28,46

Campuchia

1.181.421

625.086.494

-9,22

-19,12

16,89

17,11

Thái Lan

530.544

297.648.515

84,61

68,24

7,58

8,15

Malaysia

459.539

262.173.466

-18,8

-25,46

6,57

7,18

Indonesia

353.427

212.236.477

-40,98

-47,27

5,05

5,81

Philippines

377.105

163.171.922

109,52

78,77

5,39

4,47

Mỹ

146.875

130.928.906

-55,95

-51,11

2,1

3,58

Hàn Quốc

205.660

114.331.758

14,34

-6,94

2,94

3,13

Đài Loan (TQ)

198.437

102.339.491

35,24

20,49

2,84

2,8

Ấn Độ

69.830

58.867.206

6,76

9,95

1

1,61

Lào

85.738

55.007.610

-6,76

-15,9

1,23

1,51

Nhật Bản

87.444

52.882.646

-50,06

-45,98

1,25

1,45

Bỉ

65.615

46.632.227

-49,08

-45,34

0,94

1,28

Italia

25.623

30.861.301

-67,76

-40,45

0,37

0,84

Tây Ban Nha

33.888

28.269.076

-22,2

-14,88

0,48

0,77

Anh

31.373

22.314.127

19,28

12,94

0,45

0,61

Australia

30.386

21.850.755

9,47

-1,84

0,43

0,6

Pakistan

42.522

20.554.266

-5,34

-10,28

0,61

0,56

Myanmar

31.886

20.269.872

30,33

12,93

0,46

0,55

Singapore

36.084

18.289.451

119,73

49,68

0,52

0,5

Brazil

16.734

12.550.683

196,23

144,64

0,24

0,34

U.A.E

7.486

5.595.576

19,6

19,33

0,11

0,15

Nga

5.439

4.958.100

19,99

7,58

0,08

0,14

Đức

2.517

3.262.204

143,19

93,4

0,04

0,09

Bangladesh

2.868

1.752.501

34,33

32,98

0,04

0,05

Thổ Nhĩ Kỳ

791

1.059.809

-42,01

-42,98

0,01

0,03

Kuwait

1.055

771.819

75,54

59,2

0,02

0,02

Achentina

446

613.135

-29,65

-49,1

0,01

0,02

Saudi Arabia

603

488.509

-90,23

-88,88

0,01

0,01

Hồng Kông (TQ)

153

407.064

2

-18,01

0

0,01

Ai Cập

51

38.971

-96,52

-96,08

0

0

Nguồn: VITIC