Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 8/2023 cả nước xuất khẩu trên 988.075 tấn sắt thép, thu về 706,31 triệu USD, giá trung bình 714,8 USD/tấn, giảm 2% về lượng, giảm 3,5% về kim ngạch và giảm 1,6% về giá so với tháng 7/2023.
Tính chung 8 tháng năm 2023 xuất khẩu sắt thép các loại đạt trên 7,38 triệu tấn, thu về trên 5,69 tỷ USD, giá trung bình 771,6 USD/tấn, tăng 24,4% về lượng, giảm 6,4% kim ngạch và giảm 24,8% về giá so với cùng kỳ năm 2022.
Trong 8 tháng đầu năm 2023, Italia là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại sắt thép của Việt Nam, chiếm 16% trong tổng lượng và chiếm 14,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu sắt thép của cả nước, đạt 1,19 triệu tấn, tương đương 843,81 tỷ USD, giá trung bình 709,8 USD/tấn, tăng 163,8% về lượng, nhưng tăng 65,2% về kim ngạch nhưng giảm 37,4% về giá so với cùng kỳ năm trước.
Đứng thứ 2 là thị trường Mỹ chiếm trên gàn 10% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 716.699 tấn, tương đương 567,38 triệu USD, giá 791,7 USD/tấn, tăng mạnh 58,3% về lượng, nhưng giảm 13,9% kim ngạch và giảm 45,6% về giá so với cùng kỳ năm 2022.
Tiếp đến thị trường Campuchia chiếm 10,2% trong tổng lượng và chiếm 9,1% trong tổng kim ngạch, đạt 755.323 tấn, tương đương 519,76 triệu USD, giá 688 USD/tấn, giảm 10,9% về lượng, giảm 25,8% kim ngạch và giảm 16,7% về giá so với cùng kỳ năm 2022.

Xuất khẩu sắt thép 8 tháng năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/9/2023 của TCHQ)

Xuất khẩu sắt thép sang các thị trường 8 tháng năm 2023

Nguồn: Vinanet/VITIC