Riêng tháng 8/2023, nhập khẩu 7,93 triệu tấn sắt thép, tương đương gần 6,54 tỷ USD, giá trung bình 824,8 USD/tấn, giảm 3,2% về lượng, giảm 26,2% về kim ngạch và giảm 23,7% về giá so với tháng 7/2023.
Sắt thép các loại nhập khẩu vào Việt Nam nhiều nhất có xuất xứ từ Trung Quốc, với 4,53 triệu tấn, tương đương gần 3,26 tỷ USD, giá 719 USD/tấn, tăng 20,3% về lượng, nhưng giảm 14,8% kim ngạch và giảm 29,2% về giá so với 8 tháng năm 2022; chiếm 57,2% trong tổng lượng và chiếm 49,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước.
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Nhật Bản đạt 1,27 triệu tấn, tương đương 981,59 triệu USD, giá nhập khẩu 770,8 USD/tấn, giảm 0,8% về lượng, giảm 24% về kim ngạch, giảm 23,5% về giá so với 8 tháng năm 2022, chiếm 16% trong tổng lượng và chiếm 15% trong tổng kim ngạch.
Tiếp theo là thị trường Indonesia đạt 453.316 tấn, trị giá 781,79 triệu USD, giá 1.724,6 USD/tấn, tăng 30,2% về lượng, tăng 2,1% về kim ngạch nhưng giảm 21,6% về giá so với 8 tháng năm 2022, chiếm 5,7% trong tổng lượng và chiếm 12% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước.
Nhìn chung, kim ngạch nhập khẩu sắt thép 8 tháng năm 2023 từ đa số thị trường sụt giảm so với 8 tháng năm 2022.

Nhập khẩu sắt thép các loại 8 tháng năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/9/2023 của TCHQ)

Thị trường nhập khẩu sắt thép 8 tháng năm 2023

Nguồn: Vinanet/VITIC